Единният пазар на ЕС за бизнеса и за потребителите

APPLiA организира своя първи уебинар за политика. Присъединете се към нас на 3-ти декември от 10:00 часа.

Единен пазар на ЕС за бизнес и потребители

Ръководители на панели

Михал Закжевски

АPPLiA, Директор по политиката в областта на Smart и Конкурентоспособност

Киара Джованини

ANEC, Главен мениджър Политика & Иновации

Радек Maли

DG GROW, Стандарти за Европа, началник отдел

Андреа Гулакси

CEN-CENELEC, директор “Управление и Партньорства”

Клаудия Мартинес Феликс

DG GROW , заместник-началник на отдел

Александър Айзенберг

BSH, ръководител на офис ЕС Технически Пазарен Достъп

Постигнат е консенсус: единният пазар на ЕС е основното предимство на ЕС

“Единният пазар е ключов актив на ЕС и е от решаващо значение той да работи много добре, особено в този необичаен момент”, заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, като приветства участниците в първия уебинар на APPLiA “Единен пазар за бизнеса и потребителите”. На световно равнище този двигателят гарантира конкурентоспособността на ЕС, а в рамките на Съюза изгражда доверието на потребителите в продуктите.

Кой би могъл да ни каже повече за този двигател, освен експерти, които работят всеки ден, за да го накарат да работи по най-добрия начин? APPLiA покани различни заинтересовани страни, представляващи различни сектори, но всички рабоещи в една и съща посока.

“Единният пазар на ЕС е ключовото постижение на Европейския съюз” започна Михал Закжевски, Директор по политиката в областта на Smart и Конкурентоспособност в APPLiA. Той сподели първите две изисквания, за да може тя да се изпълнява безпроблемно: своевременното вписване на стандартите в Официален вестник, което предоставя на производителите презумпция за съответствие на продуктите и на координирана и ефективна система за надзор на пазара. “Днес е чудесна възможност да обсъдим как можем да подобрим ситуацията”, добави той, като приветства и ръководителите на другите панели за предстоящи интервенции.

“Безопасността е потребителска нужда и в продуктите се гарантира от стандартите.” започна Киара Джованини, Главен мениджър Политика & Иновации в ANEC. Нуждите на потребителите се променят с времето, обясни тя. Например с цифровизацията. “В този контекст ние се нуждаем от подкрепящо законодателство, за да се определят съществени изисквания за продуктите, за да бъдат безопасни и сигурни, когато бъдат пуснати на пазара.” продължи тя. Киара Джованини ни припомни и важната роля, която органите за надзор на пазара играят в този контекст и коментира, че понастоящем системата е твърде фрагментирана.

След това Радек Maли, Началник отдел Стандарти за Европа в DG GROW на ЕК започна, като заяви, че единният пазар премахва необходимостта от 27-те конкуриращи се стандарти и следователно е изключително важен за ЕС.  “Системата се основава на консенсус, съвместно регулиране, приобщаване и публично-частна структура”, каза той, “и дава възможност на индустрията, като предлага защита на потребителите.” При все това бързо променящата се среда, в която живеем, затруднява системата да бъде достатъчно бърза и ефективна. “Съсредоточаването върху темата и инвестирането на ресурси за стандартизация са ключови действия, които трябва да бъдат предприети от ЕК”, заключи Радек Мали.

“Стандартите са невидимият двигател на единния пазар и се нуждаем от двигател, който да работи гладко”, стартира Андреа Гуалакси, директор “Управление на управлението и партньорствата” в CEN-CENELEC. Защо са толкова важни? Те гарантират безопасност и качество, премахват бариерите, предлагат най-съвременни решения и са част от солидна система. На световно равнище стандартите дават възможност на ЕС да бъде икономически лидер. “Предстои нова ера за стандартизация”, добави тя “и стратегията за 2030 г. има за цел да изгради по-силни взаимоотношения с регулаторните органи на ЕС, за да се използва системата в най-добрия й капацитет.” От друга гледна точка има възможност за укрепване на новата законодателна рамка, която вече е в сила. А за предизвикателствата? Преразглеждането на Синия наръчник и рискът от пропускане на възможността за европейско възстановяване, устойчиво и цифрово.

Друг експерт от Комисията на ЕС Клаудия Мартинес Феликс, заместник-началник на отдел в DG GROW, внесе своя принос към виртуалната маса. “Работим за оценка на рамката. Ние считаме, че новият подход е много успешна регулаторна рамка и имаме интерес да продължим да го поддържаме при същите принципи.” След това тя спомена променящата се среда с тласъка към зелена трансформация и цифровизацията, което означава, че законодателството трябва да доведе до нови, по-екологично съобразени продукти.

“Представете си, че ЕС е кораб”, заяви Александър Айзенберг, ръководител на офис ЕС Технически Пазарен Достъп в BSH, като кани присъстващите да помислят за метафората. “Единният пазар е двигателят. Първо, това е нещо много голямо и сложно, второ, работи добре само ако знаете как да го накарате да работи гладко.” След това органите за надзор на пазара играят ключова роля и трябва да се намери баланс между двете, регулирането и стандартизацията. “За нас връзката е своевременното изброяване на стандартите, което дава презумпция за съответствие. Понастоящем не всичко е в списъка, където трябва да бъде и процесът се забавя.” Как да се подобри? От решаващо значение е да работим заедно, за да имаме най-много включени стандарти. Връщане към примера на кораба: “Ако си на лодката и нямаш достатъчно масло, няма значение кой е забравил да напълни, важното е да направиш нещата да потръгнат”, каза той. Той и другите ръководители на панели споделиха много други ценни мисли, които могат да бъдат чути отново тук, ако сте пропуснали уебинара.

По същата тема: Бялата книга на APPLiA за стандартизацията.

http://www.applia-europe.eu/