Проучване на SOFIES за въздействието на BFR върху отпадъчните пластмаси от ОЕЕО

Въздействие на броминираните забавители на горенето (BFR) върху рециклирането на пластмасови отпадъци от ЕЕО

На 18 ноември 2020 г. уебинар, хостван от BSEF (Международен съвет по броминираните забавители на горенето), организира уебинар, който да представи проучването, проведено от SOFIES относно отпадъците от електрическо и електронно обоборудване и усилия за рециклиране в Европа. Проучването разглежда погрешни схващания по отношение на въздействието на броминираните забавители на горенето (BFR) върху рециклирането на пластмасови отпадъци от ЕЕО и представя успехите и всеобхватните предизвикателства, свързани с превръщането на потоците от ОЕЕО в пластмасите по-кръгови. По-долу ще намерите линк към пълния текст на проучването на SOFIES.

Уебинарът приветства интервенциите на SOFIES, като обясни цялостното проучване на EERA, изразяващо гледната точка на рециклиращите и на Европейската комисия, която представи текущите инициативи в рамките на CEAP.

Study-on-the-impact-of-Brominated-Flame-Retardants-BFRs-on-WEEE-plastics-recycling-by-Sofies-Nov-2020.pdf