База данни SCIP: инструментът не трябва да пропуска целта си

Базата данни на SCIP е “банка данни” на проблемни вещества в сложни обекти (продукти) съгласно Рамковата Директивата за Отпадъци, като сее изисква дружествата, които доставят изделия да представят на ECHA – Европейската агенция по химикали информация за тях,. Данните, предоставени на операторите на отпадъци и потребителите при поискване, ще насърчават оборота на нетоксични на материалите в ЕС. Базата данни ще се прилага от 5-ти януари 2021 г.

Индустрията за домакински уреди подкрепя целите на базата данни. Въпреки това настоящото прилагане на от ECHA надхвърля правното основание за базата данни, както е предвидено в член 33(1) от REACH.

“Базата данни за SCIP, която понастоящем се прилага от институциите на ЕС, представлява разминаване с това, което е написано в закона.” Коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Ето защо изпратихме жалба до Европейския омбудсман, за да призове настоятелно да се предприемат действия, водещи до привеждане в съответствие на прилагането на базата данни с правното основание. Поради значението на правната амбиция на базата данни на SCIP в рамките на стратегията на ЕС в областта на химикалите инструментът не трябва да пропуска своята цел.”

Текста на съобщението за пресата можете да видите на този линк.

http://www.applia-europe.eu/