PI Standard: нов стандарт за информация за домакинските уреди

Интернет и бързото развитие на електронната комуникация коренно променят начина, по който продуктите и услугите се предлагат, купуват и продават. Това е и начинът, по който се предава информация, която се е променила, преминавайки все повече към електронни формати.

APPLiA предвиди тази промяна още преди 20 години и стартира инициативата „PI-Certified“ Product Information Standard. Инициативата се застъпва за хармонизиран стандарт за предоставяне на информация за продуктите по електронен път на търговски партньори, но все още признаващ изискванията за ясна маркетингова диференциация. Платформата помага на производителите, търговците на дребно и потребителите да се възползват в пълна степен от съвременните разработки в електронната комуникация и обработката на данни.

Днес пускането на PI 17.0:

  • По-отворени и насочени към бъдещето
  • Уникална схема
  • По-добро привеждане в съответствие с международните стандарти

И изцяло нов уебсайт на 14 езика, по-лесен за навигация:  https://www.picertified.com/

„В целия ЕС няма такива примери за стандарти за продукти. Производителите на домакински уреди могат да се договорят за общ език, който да се използва за 118 продуктови групи и това прави тази инициатива единствена по рода си. ” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. В резултат на това производителите на домакински уреди предоставят информация на търговците в един стандартизиран формат, само по електронен път. Данните варират от техническа информация до характеристики, маркетингова информация и нововъведената информация на енергийния етикет.

Резултатът е надеждна структура, която обединява информация за домакински уреди, идващи от широк кръг производители от ЕС.

http://www.applia-europe.eu/