Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради

Относно стратегията на ЕС за санирането на сгради.

“Зеленото възстановяване започва у дома”, заяви Кадри Симсън, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, в речта си веднага след приемането на стратегията на ЕС за Вълната за Обновяване. Като я вдъхновяваме, ние обичаме да казваме, че “Ремонтната вълна започва у дома, а уредите ще бъдат двигател на промяната”. Целта на този амбициозен план е да се обнови сградния фонд на ЕС и да се използва неизползвания ѝ спестовен потенциал. В този преход, интелигентните уреди могат да осигурят по-голям комфорт и икономии от отоплителни и охладителни системи. Нещо повече, те могат да бъдат свързани с гъвкави сгради, точно такива, които са набелязали във Вълната.

Стратегията “Вълна за обновяване” ще се основава на нови досиета за политиката, но също и на съществуващите. Преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност например предвижда декарбонизация на отоплителните и охладителните системи в Съюза. Ще бъдат въведени специфични за продукта мерки за постигане на тези цели, като за ще бъдат преразгледани екопроектирането и енергийното етикетиране.

Тъй като сградите са в центъра на реновирането, така наречената Директива за енергийните характеристики на сградите ще бъде преразгледана, за да се въведат сертификати за енергийни характеристики за сградите. При оценката на енергийната ефективност на сградите, роля ще играят индикаторите за интелигентна готовност (SPI). Сградите ще получат оценка-резултат в зависимост от интелигентните функционалности в тях, които ще бъдат доставени и от интелигентни уреди. “Вътре в сградите има жилища, а вътре в жилищата има домакински уреди. Всички те са много взаимосвързани, така че не можем да ги разгледаме отделно. Преходът започва отвътре.” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Всъщност, интелигентните уреди ще бъдат свързани помежду си и с гъвкави сгради, които от своя страна могат да бъдат свързани към интелигентни мрежи. Взаимодействията между набора от домакински уреди чрез системата за управление на енергията на сградата и мрежата ще стават по-чести. “Подкрепяме този преход и неговия доброволен характер. Стимулите, които знаем от натрупания опит, подкрепят този преход много добре.” добави Паоло Фалчиони.

Като вече активна в “работната среда” на зеления преход на ЕС на различни фронтове, APPLiA допринесе за неотдавнашната позиция smartEN “Към количествено определяне на гъвкавостта на търсенето на сгради”. Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите”, в самото начало се набляга на цитирания документ, като наблягате на необходимостта от количествено определяне на действителните енергийни характеристики на сградата, и в този контекст, гъвкавостта на сградата. Максимизирането на енергийните характеристики на сградите изисква да бъдат оптимизирани както енергийната ефективност, така и гъвкавостта, особено на ръба на мрежата.

Свързаните уреди и интернет на нещата се признават като играещи роля в ангажирането и овластяването на потребителите, като същевременно оформят какво е “умен дом”. В доклада 2019 JRC report се посочва, че когато потребителите могат активно да видят потреблението на енергия в реално време и да действат според него, са регистрирани икономии на енергия, достигащи до над 15%. “Само цялостен подход, съчетаващ обновяване на сгради и домакински уреди, ще увеличи гъвкавостта на 72 милиона интелигентни жилища, очаквани в Европа до 2024 г.”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/