Постигане на напредък в енергийната ефективност чрез преодоляване на пропуските

APPLiA бе поканена да се присъедини към дебата “Енергийна ефективност: Асо в ръкава за енергийни преходи, организиран от IEA в сътрудничество с Чилийския министър на енергетиката и сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност.

“Чили прие предизвикателството да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Енергийната ефективност е стълба на нашия подход”, стартира Хуан Карлос Хобет, министър на енергетиката на Чили, в встъпителното си слово по време на онлайн събитието, организирано от същото министерство в сътрудничество с Международната агенция по енергетика (МАЕ) по отношение на потенциала за енергийна ефективност. Чили понастоящем работи по законопроект за енергийната ефективност с многосекторен фокус и вече въведе енергиен етикет за 28 продукта, който ще обхваща до 80% от жилищното потребление до края на годината. Енергийната ефективност е източник за създаване на работни места, което се добавя освен това към многото други ползи, които тя носи за обществото, като се бори с изменението на климата, замърсяването на въздуха и е двигател за икономическа конкурентоспособност.

“Енергийната ефективност е първото гориво” коментира Фатих Бирол, изпълнителен директор на IEA, “защото всички страни в света имат потенциал за енергийна ефективност”. “Сега можем да разчитаме на повече статистически данни, повече добри практики за споделяне и повече време, които отделяме за постигането на реални резултати”, продължи колегата си и заместник изпълнителния директор на IEA, Дейв Търк.

По време на следващата интервенция Брайън Майнав, ръководител на Енергийната ефективност на МАЕ, сподели разсъждението си как потреблението ни на електроенергия у дома се е променило през последните месеци и как спадът на въглеродните емисии, регистрирани през тази година, е бил по погрешни причини, но все пак може да ни даде урок за това къде да отидем оттук. “Трябва да приравним краткосрочните и дългосрочните цели и по този начин можем да отключим огромни ползи за ефективността”, добави той.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди, беше поканена да се присъедини към дебата и да сподели опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на място. “Съществува механизъм за разгръщане на енергийната ефективност” започна да обяснява Паоло Фалчиони, директор на APPLiA, “който включва ливъридж, който да помогне на потребителите да избират ефективните уреди, които искат от една страна и законодателството на политиката, което гарантира, че само достатъчно добри уреди са пуснати на пазара – така нареченият екодизайн – от друга”. Понастоящем Чили регистрира степен на проникване на съдомиялни машини, равняваща се на около 5%, като по този начин остава 95% от домакинствата да не бъдат покрити. Това число значи, че по отношение на енергийната ефективност има неизползван потенциал. Ако проникването е 100% всъщност, страната може да спести всяка година количеството вода, съдържащо се в 65 хиляди плувни басейна и спестяването на енергия ще бъде в диапазона от 1,53% от използването на чилийска енергия. “Толкова много може да се спести, само като се подкрепи проникването на един продукт в дадена страна.” Паоло Фалчино продължи, след като сподели примера за съдомиялната машина. Новите начини за използване на уреди, като например програмите за продукти като услуги, вместо стимулите за покупки и субсидии, представляват пълен пакет от мерки, които допълват политиката, която определя разумни цели и промишлеността, която осигурява ефективност на място.

Енергийната ефективност е в центъра, съгласиха се представителите на Световния съвет за изграждане на зелени сгради (World Green Building Council) Кристина Гамбоа и председателя на EFIEES Паскал Гиламе, и двете организации, които са много ангажирани в насърчаването на устойчивостта чрез по-качествени инфраструктури. “Трябва да се съсредоточим върху прилагането на енергията и управлението на потребителите” подчерта Паскал Гиламе “, което може да доведе до 30% икономии на енергия и да избегнем ерозията на производителността в дългосрочен план.” Гражданите са в основата на всеки план за енергийна ефективност, както и по време на потреблението на енергия, най-големият дял от енергията се използва. “90% от хората искат да променят поведението си, за да намалят въздействието си върху околната среда”, каза Карол Gobczyński от Ingka Group (IKEA), като дава гледната точка на компанията в дискусията “и ние предлагаме решения: нашите продукти”, добави той, като даде някои примери за енергийно-разумни технологии, които са част от портфолиото на ИКЕА.

Енергийната ефективност работи, ако ползите от нея се ползват от цялото общество. Поради същата причина именно това е, което бихме могли да определим като “обществен проект”.

http://www.applia-europe.eu/