Различни домакинства, различни навици за миене на прибори

Проучване на потребителските навици за миене на прибори 2020. Това издание на проучването на потребителските навици за миене на съдове, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка пита анкетираните в 23 европейски страни за техните навици за миене на съдове.

Всички мием прибори у дома. Тези условия се отнасят за това колко често пускаме съдомиялната машина, каква температура избираме и как се грижим за уредите си. Също така в кухнята всички имаме собствени навици, по отношение на това колко често почистваме съдомиялната и как го правим. “По-доброто разбиране на начина, по който европейските потребители измиват съдовете, допринася за по-широкото разбиране на начина на живот на потребителите – и не само изглежда така”, заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. ” Освен това проследяването на тези навици през годините позволява да се изчертае пълната картина, която се развива с течение на времето.” Това издание на проучването на потребителските навици за пране, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка – пита анкетираните в 23 европейски страни за тяхното измиване. Извадката включва възрастовата гама 18-65 и е насочена към лица, отговорни за покупките и използване на пералня при първо лице.

Средната температура на съдомиялната машина е 42,4°C в Европа, което показва малка промяна през последните години. В зависимост от страната обаче, температурите на миенето варират, като скандинавците и Източна Европа се предпочитат по-горещите цикли – съответно 46°C и 44°C – а южните държави и в Ирландия и Великобритания по-студените – съответно 40% и 36%.

Когато става въпрос за поддръжка и почистване на уредите, Източна и Южна Европа извършват такива дейности по-често в сравнение със скандинавците. Средно в Европа 43% почистват продукта си поне веднъж месечно, което означава, че някои го правят и няколко пъти месечно. С по-тесен поглед честотата на почистване на машината варира в зависимост от географските зони.

Що се отнася до метода, използван за почистване, 52% избира специален препарат, 37% използва програма за почистване на съдомиялната машина, 35% избира цикли с висока температура и 8% – други методи.

Съдомиялните лица отбелязват средно по-висока степен на почистване, като 55 % от анкетираните почистват продукта си поне веднъж месечно. Вариациите в зависимост от страната са регистрирани и за този уред.

Когато се питат за честотата на почистването на филтъра, 63% го почиства на месечна база, като отчита най-ниския процент в Скнадинавските страни (51%).

Също така най-предпочитаният метод за почистване е специален почистващ препарат за съдомиялни машини, следван от програма за почистване на съдомиялна машина и програма за висока температура – съответно 68%, 36% и 24%.

“Това проучване показва как в Европа се различават навиците на потребителите за измиване и поддръжка на уредите в резултат на много фактори. Тези резултати са израз на разнообразен модел на избор на потребителите у дома, който индустрията за домакинските уред внимателно следи.”

http://www.applia-europe.eu/