CE и UKCA маркировките и BREXIT

Миналата година имаше много закони, които бяха въведени в случай на Brexit “без сделка”, и те основно замразиха съществуващите закони на Обединеното кралство по тези теми, закони, които се основаваха на директивите на ЕС и на регламентите на ЕС. Много от държавните служби планират да въведат разпоредби за изменение (за тези регламенти от 2019 г.) през октомври 2020 г. Очевидно тези регламенти за изменение нямат за цел да променят основните съществени изисквания на директивите на ЕС за новия подход, нито техните атестации, но това, което ще се промени е, че маркировката “CE” ще бъде заменена от UKCA маркировка.

Марката UKCA (UK Conformity Assessed)

ще бъде новата маркировка на продукта в Обединеното Кралство, която ще бъде използвана за някои продукти, пуснати на пазара на Обединеното Кралство, ако Обединеното Кралство напусне Европейския съюз без сделка. Тя няма да бъде призната на пазара на ЕС. Продуктите, които изискват маркировка “CE”, все още се нуждаят от маркировка “CE”, за да бъдат продавани в ЕС.

Информация за правителството на Обединеното кралство можете да намерите тук: https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit

Понастоящем не се очаква екопроектирането да бъде изоставено, но с течение на времето може да видим пълзящи технически бариери пред търговията, тъй като ЕС напредва с регулирането, а Обединеното кралство или стои неподвижно, или започва да се отклонява.