Най-добра практика за рециклиране на домакински уреди

Няма кръговост без рециклиране. Гарантирането на втори живот на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО) е дългосрочен ангажимент в сектора на домакинските уреди. Ценните материали, съдържащи се в тези устройства, могат да се използват като вторични суровини при производството на нови продукти, като по този начин допринасят за кръговост в жизнения цикъл на устройствата.

Следователно подобряването на правилното рециклиране на ЕЕО е от решаващо значение за това, че този кръг работи. Най-добрите практики в методиките за рециклиране, като например Кодекса за поведение на вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs) на APPLiA, имат значение в този процес. Доброволното споразумението, с което се въвежда VIP маркировката (VIP marking), която да се постави върху уредите, за да се позволи визуалното идентифициране на тези, които включват вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs). По този начин технологията, която влияе върху процесите на рециклиране, може по-лесно да бъде идентифицирана на местата за рециклиране и уредите да се третират по различен начин. В интерес на истината се преследват подходящите мерки за безопасност и сигурност за работниците в заводите за рециклиране, като същевременно се показват бъдещите нужди на технологиите за рециклиране.

Кодексът за поведение, подкрепен от сектора на домакинските уреди в Европа, сега се подкрепя и от Homa Appliances, водещ производител на хладилни и охладителни уреди със седалище в Китай. Компанията, първият износител на хладилници на страната и седмата в световен мащаб, подписа Кодекса за поведение на APPLiA и следователно ще започнат да включват ВИП маркировката на своите уреди. “Наличието на уреди Homa означава, че съвместните усилия за насърчаване на хармонизирането на практиките за рециклиране трябва да продължат”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като приветства новата подписваща страна.

Хармонизирането на рециклирането в Европа и в по-голям мащаб е начинът за постигане на целевите резултати от рециклирането. За да научите повече за Кодекса на поведение на APPLiA, свържете се с Korrina Hegarty.

http://www.applia-europe.eu/