Ръководство за ограничението на REACH за диизоцианите

След като ограничението за диизоцианатите беше официално публикувано в Official Journal на ЕС, ISOPA и ALIPA публикува ръководство, което следва да служи за цялата верига на стойността на полиуретаните.

На 4 август Европейският съюз публикува ограничението на REACH за диизоцианите, с което ще въведе задължителни изисквания за обучение на работниците, които работят с диизоцианиати и влизат в сила от 24 август 2023 г.

За да се помогне на заинтересованите страни да разберат следващите стъпки, ISOPA и ALIPA публикуват актуализирана версия на своето електронно ръководство относно ограничението, с цел да предоставят кратко въведение и да отговорят на някои от основните въпроси, които могат да имат участниците по веригата на стойността на полиуретани. Електронното ръководство е достъпно за изтегляне от страницата на ISOPA и можете да свалите като PDF–файл от ТУК

Освен въведението, предоставено от електронното ръководство, ISOPA/ALIPA се ангажира да предоставя повече информация и да отговаря на въпроси от на заинтересованите страни.