ЕС въвежда задължително обучение на работещите с диизоцианат от 24 август 2023 г.

С ограничението за диизоцианатите съгласно Регламента на ЕС REACH, публикуван в Официален вестник на ЕС, се въвеждат нови минимални изисквания за обучение на работниците, които обработват диизоцианат и смеси, съдържащи диизоцианат. ISOPA/ALIPA и дружествата, членуващи в тях, приветстват ограничението, което е важна стъпка за повишаване и хармонизиране на равнището на защита на работниците, които използват диизоциани в целия ЕС. Ограничението ще се прилага от 24 август 2023 г. след преходен период от три години, а ISOPA/ALIPA заедно с други браншови асоциации разработват цялостен пакет от материали за обучение за промишлените и професионалните вериги за създаване на стойност.

Публикацията относно ограничението на REACH за диизоцианатите, публикувано в Официален вестник на ЕС можете да намерите ТУК

Изявление на ISOPA-ALIPA относно ограниченията на диизоцианатите в REACH можете да  видите ТУК

http://www.applia-europe.eu/