Бъдещето на индустрията за битова техника е дигитално

Конференцията за енергийна ефективност 2020 г. се проведе като хибридно събитие тази година, половин цифрова, половин – лице в лице. На конференцията бяха събрани международни експерти, участващи в процесите на зелено строителство на различни нива, обсъдиха приложенията за обновяване на вълната и най-добрите практики сред секторите. “До 2024 г. в Европа ще има около 72,1 милиона смарт домове. Бъдещето е дигитално”,  започна своето участие Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Интелигентните домове и енергийните системи са ценни обществени активи, защото правят домовете ни рентабилни и енергийно ефективни и поставят обитателите в центъра.”

Сравнявайки общото 18 милиона смарт жилища в Европа през 2017 г. с прогнозата за следващите няколко години, става ясно каква е посоката, в която се намира пазарът ни. Най-голям брой са регистрирани в Германия и Франция, което представлява само 1/3 от общия пазарен дял. Подобни трендове с нарастващи числа се виждат за интелигентни домашни продукти, както е показано в статистическия доклад на APPLiA за 2019. Основните потребители са тези между 25 и 44 години, като представляват 63% от общия брой и използват в голяма степен виртуалните асистенти, свързани с уредите, за по-удобно и персонализирано използване на уредите.

“Индустрията за битова техника е подходяща за цифровата епоха” заявява Паоло Фалчиони, “и играе решаваща роля в реновацията”. Всъщност, на ниво жилище гъвкавостта на търсенето може да бъде постигната само благодарение на интелигентните уреди. Гъвкавостта на търсенето е принципът, според който моделите на потребление са оптимизирани в отговор на външни стимули с цел повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. “EU Wave” насърчава цялостното обновяване на базата на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето с цел насърчаване на интелигентните и декарбонизирани сгради. “В рамките на COVID-19 след това, стремежът към възстановяване на околната среда ще трябва да бъде един от основните двигатели на икономиката на ЕС”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/