Енергийната ефективност на домакинските уреди от 2008 до 2018

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди повиши енергийната ефективност в Европа, като прави забележителни стъпки към устойчивост.

Сравнявайки ефективността на пералните машини, продавани между 2008 и 2018 г., отбелязваме, че през 2008 г. само 2% са принадлежали към най-високия клас на ефективност, A +++. През 2018 г. цифрата се увеличава до 68%.  Като се фокусират върху трите класа с най-висока ефективност, A +++, A ++, A+, A +, са били 8% от общото количество перални машини, продавани през 2008 г., докато през 2018 г. процентът достигна почти 83%.

През 2018 г. се продават съдомиялни машини с висока ефективност A+++, A++, A+, A+, 99% от общия брой, докато през 2008 г. делът е по-малък от 1%. През 2018 г. 15% от продадените съдомиялни машини са A+++, тъй като това е най-високият клас на енергийна ефективност. 

http://www.applia-europe.eu/