Призива от Париж: да говорим за безопасно киберпространство

“За APPLiA подписването на Парижката покана е ангажимент за доверие и защитена киберпространство.” коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони. Набор от 9 принципа, които имат за цел да направят интернет, бизнеса и обществото на едно по-безопасно място за навигация. Поканата от Париж е резултат от сътрудничество между държави, промишлени организации и организации на гражданското общество.

Живеем в един бързообоодвижен свят, където всеки ден се предлагат нови технологични постижения. Преди няколко десетилетия потребителите никога не биха могли да си представят, че ще живеят в интелигентни домове, където можете да включите климатика, преди да се приберете у дома, където хладилникът може да ви помогне да пазарувате и където вашата система за управление на енергията може да говори с електрическата мрежа, спестявайки ви пари и ресурси и и да подкрепя доставките на енергия от възобновяеми източници. Доверието е решаващата основа за това, гражданите да бъдат уверени в използването на тези свързани технологии. За да се осигури тази цел, устройствата трябва да бъдат възможно най-безопасни и сигурни, както се препоръчва в Парижката покана, инфраструктурата трябва да бъде въведена за избягване на кибератаки на всяка цена, сведени до минимум както по отношение на честотата, така и по отношение на тежестта. “Превръщането на киберпространството в място, където всеки от нас вижда правата си защитени е споделена отговорност. Тези инициативи насърчават точно необходимостта от широко цифрово сътрудничество за насърчаване на развитието на отговорното киберпорстранство”, продължи Паоло Фалчиони.

Но за какво е подписала APPLiA?

 9-те стълба на поканата от Париж са:

1 Защита на физически лица и инфраструктура

Предотвратяване и възстановяване от злонамерени кибер дейности, които причиняват вреди на хората и инфраструктурата.

2 Защита на интернет

Превенция на дейност, която умишлено и по същество уврежда общата цялост на интернет.

3 Защита на изборните процеси

Предотвратяване на злонамерни смущения, насочени към подкопаване на изборните процеси чрез злонамерени кибер дейности.

4 Защита на интелектуалната собственост

Предотвратяване на кражбата на интелектуална собственост с цел предоставяне на конкурентни предимства на фирмите.

5 Неразпространение

Предотвратяване на разпространението на злонамерен софтуер и практики, предназначени да причинят вреда.

6 Защита от жизнения цикъл

Заздравява сигурността на цифровите процеси, продукти и услуги през целия им жизнен цикъл.

7 Киберхигиена

 Укрепват усъвършенствана киберхигиена за всички участници.

8 Не частна частното хакерство

Предприемат стъпки, за да се предотврати хакерство от недържавни участници за свои собствени цели или тези на други недържавни участници.

9 Международни норми

Насърчаване на широкото приемане и прилагане на международни норми за отговорно поведение в киберпространството.

http://www.applia-europe.eu/