Кръгова култура и домакинските уреди

Паоло Фалчиони: какво означава кръговата култура за сектора на домакинските уреди.

“Кръговата икономика е задължителна” започва от Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA “и ние правим всичко, което можем, за да стане реалност”. Кръговотостта включва производството, начина на живот на потребителите и продължава да се отнася до събирането, разглобяването и рециклирането на продукти и затова секторът на домакинските уреди подкрепя инициативи, които обединяват всички заинтересовани в кръговата икономика страни.

В интервюто BSEF – Международната бромна асоциация пита Паоло Фалчиони за ролята на бромираните забавители на горенето в домакинските уреди. “Това, което се грижат най-много производителите от APPLiA е безопасността на потребителите. Няма никакъв компромис по този въпрос”, коментира той функцията на забавителите на горенето да предотвратяват пожари. Опасният характер на продукта следва да се разглежда в рамките на пълната оценка на риска на дадено изделие, което включва както нивото на опасните материали, така и нивото на експозиция на този елемент. Когато се разглежда кръговата стойност, постигната чрез продуктите за рециклиране, резултатите трябва да се постигнат чрез участието на всички участници във веригата за създаване на стойност. Това ще осигури по-висока степен на кръговост.

Гледайте цялото интервю

http://www.applia-europe.eu/