Публикуване на Известие на Комисията относно прилагането на изискванията за енергийно етикетиране

В Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Известие на Европейската Комисия „Относно прилагането на изискванията за енергийно етикетиране за електронни дисплеи, битови перални машини и перални машини, хладилни уреди и битови миялни машини, както и изисквания за екопроектиране относно предоставянето на информация за външни източници на захранване“.

Във връзка с изключителните и непредвидени обстоятелства, причинени от кризата от COVID-19, поради които производителите е невъзможно да изпълнят задълженията, произтичащи от регламентите за енергийното етикетиране и ако националните органи за надзор на пазара не осигуряват изпълнението на задължението за осигуряване с продукта, при пускането му на пазара, на етикет с преобразувана скала и за въвеждане на параметрите от продуктовия информационен лист в продуктовата база данни от 1 ноември 2020 г, Комисията ще се въздържи от започване на процедури за нарушение във времето от 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. Подобен подход следва да се прилага и по отношение на осигуряването на изпълнението до 1 октомври 2020 г. на изискванията за екопроектиране във връзка с предоставянето на информация за външни електрозахранващи устройства съгласно Регламент (ЕС) 2019/1782.


Пълния текст на Известието можете да намерите ТУК.