Недостатъците на бездействието за околната среда

Индустрията за производство на домакинските уреди предвижда екологичните недостатъци на бездействието днес.

Кризата COVID-19, която на първо място е спешна ситуация в областта на здравето,  бързо се превърна в метателен проблем, който засяга всеки аспект на световната икономика и с потенциал да остави отпечатък и върху екологичната пътна карта на Европейския съюз.

Продажбите и доставката на домакински уреди са били сериозно намалени през последните месеци. “Поради предпазните здравни мерки, въведени след избухването, много домакински уреди, които са произведени за да бъдат пуснати на пазара, за да покрият нормалното търсене, в момента са в складовете на производителите и търговците на дребно.” коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. Това вече е сериозен проблем поради предстоящото начало на новия регламент относно енергийното етикетиране на перални машини, сушилните, съдомиялните машини и хладилниците/фризерите, на 1 ноември 2020 г. Новото законодателство изисква продуктите да имат нов енергиен етикет, който да бъде пуснат на европейския пазар от 1 ноември. Новият енергиен етикет не може да бъде създаден за много от тези продукти, тъй като стандартите за измерване на теста също се променят в същото време с въвеждането на новия енергиен етикет. Няма практическа възможност да се извършват нови тестове за този голям обем продукти, които имат само стария етикет за енергия. Тези продукти няма да бъдат в съответствие след 1 ноември 2020 г. “Сега съществува непосредствен риск, че поради прекъсванията на COVID-19 производителите няма да могат да пускат на пазара някои продукти, които имат само стария енергиен етикет, преди 1 ноември 2020 г. Има огромен запас, който няма да може да бъде продаден. Такива продукти може да се наложи да бъдат унищожени като скрап, ако този проблем не бъде решен.” добави Паоло Фалчиони. “Вярваме, че такова скрапиране на новопроизведени продукти няма да е в интерес на никого и трябва да се избягва, за да се гарантира, че няма да има допълнителни отрицателни въздействия върху околната среда. Бракуването води до загуба на суровина и увеличено потребление на CO2. За да се разбере измерението на проблема, само за пералните машини, продадени миналата година в Европа са 27,7 милиона.”

В извънредното положение на COVID-19 допълнителни отрицателни въздействия върху околната среда върху кръговата икономика могат да бъдат предотвратени, като се даде възможност за продукти, които имат само стария етикет за енергия, да бъдат пускани на пазара за няколко месеца след 1 ноември 2020 г. Ето защо APPLiA поиска сроковете за предоставяне на новия енергиен етикет да бъдат адаптирани към непредвиденото положение. Важно е да се отбележи, че APPLiA все още е напълно ангажирана с първоначалната дата за въвеждане на новите енергийни етикети за потребителя в пунктовете за продажба от март 2021 г.

Като осъзнава действията за възстановяване, които Европейската комисия въвежда в подкрепа на промишлеността и гражданите след кризата, секторът на домакинските уреди обръща внимание и на недостатъците на бездействията в постигането на утрешните цели.

Изтеглете съобщението за медиите.

http://www.applia-europe.eu/