Обществена консултация относно бъдещото преразглеждане на правилата на ЕС за превоз на отпадъци

Европейската Комисията започна обществена консултация относно бъдещото преразглеждане на правилата на ЕС за превоз на отпадъци и е с голямо значение да получи обратна информация до 30 юли 2020 г.

Допълнителна информация па общественото може да намерите ТУК

 Pdf версията на въпросника може да се намери на линка

WasteShipmentRegulationPublicConsultation_19_05_2020_EN.pdf