BSI PAS 4444:2020, Газови уреди, работещи с водород – Ръководство

BSI информира, че BSI PAS 4444:2020, Газови уреди, работещи с водород – Рръководство, е публикуван. Разработването на PAS 4444:2020 е спонсорирано от отдела на Обединеното кралство за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (BEIS) като част от програмата Hy4Heat за научни изследвания и иновации, за да проучи прехода от природен газ към водород за готвене и отопление във Великобритания.

В допълнение към публикуването на самия документ, с цел да се събере обратна връзка на живо в първите шест месеца от публикуването, BSI е домакин на закрит преглед на текста на своя уебсайт за преглед на проекта на портала за развитие на стандартите до 24 октомври 2020 г.