Съвместно изявление относно възобновяване на работата на магазините за технически потребителски стоки

APPLiA и Съветът EuCER призовават за интелигентно заключване: европейските потребители трябва да получат правото да получават подходящ избор и помощ при закупуването на технически потребителски стоки.

Не всички страни от ЕС са установили едни и същи правила относно продажбата на домакински уреди и потребителска електроника: в някои страни такива продукти са били считани за “първични стоки и услуги”, така че продажбите в специализираните потребителските магазини да продължат при определени условия, докато в повечето страни магазините са били затворени.

Повечето от тези продукти са съществена част от ежедневието на хората, като позволяват както на отделните граждани, така и на професионалисти да съхраняват и приготвят храна, да се чувстват на топло, да измият съдове и изперат дрехи, да осигурят хигиена, но също така и да работят от дома и да участват в учебните часове от разстояние.

Физическите магазини остават гръбнакът за продажбата и консултирането на техническите потребителски стоки за потребителите. Те представляват средно над две трети от продажбите на уреди. Не е възможно да се обслужва и отговаря своевременно на всички заявки на потребителите само чрез канала за онлайн продажби.

Със стриктно  изпълнение на всички разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд за всички служители по цялата верига на доставки и потребителите, Съветът на ЕuCER, член на Eurocommerce, и APPLiA – Home – Europe призовават националните органи да разрешат продажбата и услугите на такива продукти от търговците на дребно на физическа потребителска електроника при необходимите условия за осигуряване на здраве и безопасност.

За да се гарантира сигурността на всички, ще се спазват редица строги мерки: наред с другото, предоставяне на маски и санитарни услуги на персонала и клиентите, ограничен брой клиенти, които посещават едновременно магазините в съответствие с размера на магазина, маркировката на пода, обучен персонал, който е на разположение да поддържа необходимото разстояние за сигурност, дезинфекциране на платежните терминали след всяка транзакция и др. Функцията “клик и събиране” (с доставени стоки от персонала извън магазина или поставено директно в багажника на автомобила на клиента, евентуално и с плащане на мястото на продажба) също следва да бъде разрешено в определените за целта магазини.

На равнище верига на доставки, включително в центровете за логистика и дистрибуция, ще бъде взет подобен набор от мерки: например информация за служителите относно значението на хигиената на ръцете и социалното дистанциране за намаляване на предаването на вируса, дезинфекция на силно посещавани площи и повърхности, мониторинг на здравните условия на персонала и др.

Бихме искали съответните органи да се свържат с търговците на дребно и производителите на местно равнище, за да определят заедно практическите аспекти на това повторно отваряне, за да се гарантира, че всички мерки за безопасност и санитарните условия са изпълнени.

Призоваваме органите във всяка държава-членка на ЕС да установят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се позволи отварянето на магазини, продаващи уреди по безопасен начин. Местните асоциации на търговците на дребно и производители са на разположение, за да спомогнат за съвместното определяне на практическите аспекти на такива отвори.

Освен това приканваме Европейската комисия да окаже съдействие, като предоставя насоки и координация за държавите членки.

Изтеглете пълния текст на документа