Извънредните времена изискват извънредни мерки

Индустрията на домакинските уреди призовава Европейската комисия за извънредни мерки, които да помогнат на сектора да се справи с безпрецедентната ситуация, породена от избухването на COVID-19.

Индустрията, която в момента е възпрепятства в извършването на ежедневните си операции, е свидетел на забележително намаляване на търсенето и почти цялостно спиране на дейностите, било то производство, доставчици, услуги, логистика, външни лаборатории или научни изследвания в областта на иновациите.

“Здравният отговор на тази безпрецедентна ситуация безспорно е приоритет за всички нас”, заяви д-р Петер Гьоц, президент на APPLiA. “Трябва да разгледаме и последиците от кризата върху нашия сектор, макар те все още да не могат да бъдат напълно идентифицирани, нито количествено измерими”, добави той. “За да се запази продължаването и бъдещето на индустрията за домакинско оборудване в Европа, сега трябва да бъдат облекчени основните правни изисквания.”

Ангажиментът на индустрията за домакински уреди за постигане на целите на ЕС за декарбонизация не е изменен. Въпреки това, извънредните времена, в които живеем днес, изискват извънредни мерки. По този начин нашият сектор може да съсредоточи усилията си за своевременното поемане на това предизвикателство.

Писмото, изпратено до председателя на Европейската комисия, е достъпно тук, където е очертан стратегически път напред в полза както на промишлеността, така и на потребителите.

“В този момент очакваме решителни действия от страна на Комисията и на всички отговорни за вземането на решения в ЕС лица, които да ни помогнат да запазим работната сила и експертния опит, които имаме в Европа”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Изтеглете съобщението за пресата.

Изтеглете пълното писмо до председателя на Европейската комисия фон Дер Лайен.

https://www.applia-europe.eu/