EuCLEF – нова онлайн услуга на ECHA

ECHA (European Chemicals Agency) стартира нова онлайн услуга. EuCLEF  е търсачка за законодателството на ЕС в областта на химикалите. Предоставя информация за използваните вещества, приложими закони и произлизащите от тях задължения.

EUCLEF

EuCLEF дава възможност за търсене на законодателни актове относно химикалите в Европейския съюз и предоставя обобщение на законодателство на ЕС в областта на химикалите, с които дружествата може да се наложи да се съобразят, включително законодателство то в областта на здравословните и безопасни условия на труд, околната среда, контрола на продуктите и много други. EUCLEF дава възможност на дружествата да търсят веществата, които използват в базата данни с химикали и да видят дали съществуват ограничения или забрани за тях в различни законодателни актове.

За всеки законодателен акт има резюме на цялата съответна информация, включително обхвата, задълженията, освобождаванията, регулаторните дейности и списъците на засегнатите вещества, както и връзки към целите правни текстове на всички езици на ЕС.

Предоставя също специална услуга за регулаторни консултации, която помага на дружествата да се запознават със съдържанието на различните законодателни актове и свързаните с тях регулаторни задължения.

EUCLEF e онлайн услуга, финансирана от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME).

Инструментът е активен от 11-ти март 2020 г.: https://echa.europa.eu/bg/legislation-finder