Енергийно етикиране: Измерените и Декларирани стойности

APPLiA забеляза несъответствие на новите продуктовите регламенти за енергийно етикетиране с рамковия регламент по отношение на измерените и декларирани стойности, а също така и между отделните делегирани актове.

APPLiA е подала искове пред Общия съд на ЕС за частично анулиране на актовете за енергийно етикетиране на регламентите за хладилни уреди, перални, перални със сушилни, съдомялни и осветителни тела.

 За информация прессъобщението