Преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода

На страницата на ЕК за преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода е публикувана презентацията за срещата на работна група WG4 „Водоподгреватели за отопление и вода“.

Презентацията обхваща преглед на проучванията, завършени 2019:

  • Специфични за технологията гранични стойности (постепенно отпилотен пламък)
  • Определения + екодизайн/етикетиране на приложното поле
  • Буферни съдове за съхранение на топла вода (стандарти за изпитване и др.)
  • Включване на PFHRD (Passive Flue Heat Recovery Device or Technology)
  • Принос на соларни устройства
  • Ефективност на загряване на водата в единен (WH) регламент

Презентацията можете да намерите ТУК