Пакета за енергийна ефективност за по-добра и по-зелена Европа

APPLIA, заедно с делегация на Коалицията за спестяване на енергия  представиха пакета за енергийна ефективност на комисаря по енергетика Kadri Simson и нейния кабинет.

Няма съмнение, че екопроектирането и енергийното етикетиране са най-успешните политики на ЕС за енергийна ефективност. По-специално, половината от заложените цели на ЕС за икономии на енергия за 2020 г. могат да бъдат постигнати благодарение на техния принос.

На 30 януари, APPLiA, заедно с делегация на Коалицията за спестяване на енергия, представи пред комисаря по въпросите на енергетиката, Кадри Симсон и членове на нейния кабинета, своите предложения за пакет за енергийна ефективност, който да спомогне за осъществяването на европейската зелена сделка. Документът е продължение на ангажимента на промишлеността към целите за енергийна ефективност, като добавя още едно парче към пътуването към една по-добра и по-екологосъобразна Европа.

Индустрията на домакински уреди, дългогодишен и убеден поддръжник на двете водещи политики на ЕС в областта на енергийната ефективност, ще продължи да поставя потребителите в центъра, като им предоставя продукти, предназначени да направят ежедневието им по-лесно и по-удобно. С многостранните сили на Коалицията за спестяване на енергия и движени от съществуващия неизползван потенциал за допълнителни икономии на енергия в ЕС, секторът насърчава амбициите за разгръщане на множеството  решения за енергийна ефективност в полза на всички. APPLiA, с кампанията си #Dishwasher4All, си представя по-добра, енергийно и водно ефективна Европа и където гражданите могат да се насладят на повече свободно време.

Същевременно прилагането на законодателството, подкрепено от дейностите по надзор на пазара, не може да бъде заобикаляно и трябва да бъде приоритетно, ако искаме потребителите да се възползват от отговарящи на изискванията продукти и производителите да могат да действат при еднакви условия на конкуренция.

Коалицията за спестяване на енергия призовава Комисията да подкрепи пълното прилагане на съществуващото законодателство, като се започне с Директивата за енергийната ефективност и същевременно направи принципа Енергийна Ефективност На Първо Място действен. За по-добра, по-зелена Европа.

Прочетете пълния пакет за енергийна ефективност

http://www.applia-europe.eu/