На кой език говорят суровините?

На кой език говорят суровините?

Проект ORAMA, инициативата за разработване на Европейска система за суровини.

Стомана, алуминий, мед, пластмаса – винаги ли ще можем да кажем коя от тях е използвана за производството на нашия хладилник, миялна машина или фурна? Суровините са основните главни герои на нашите домакински уреди, като в същото време са и най-често подценяваните.

Проектът ORAMA, инициатива по “Хоризонт 2020”, разработена за оптимизиране на Европейска система, съдържаща информация за суровините, бе родена преди 2 години с намерението да се идентифицират най-добрите практики в ЕС и да се запълнят пропуските, забелязани в това как държавите членки събират данни за първичните и вторичните суровини.

“Днес около 2/3 от ценните ресурси остава без документи, което означава, че те не се връщат към материалните цикли като вторични суровини и поради това са изгубени”, каза Korrina Hegarthy, директор за на околна среда в APPLiA, на последното събитие на ORAMA на 22-ри ноември. Отстраняването на пропуските в събирането на данни от суровините е първата и фундаментална стъпка за подобряване на качеството и количеството на възстановените вторични суровини от ОЕЕО. Първичните суровини трябва да говорят на същия език като вторичните суровини. Хармонизирането на статистиката между първичните и вторичните ресурси би улеснило идентифицирането на възможностите за рециклиране на продуктите.

Суровините следва да говорят на един и същ език на национално равнище и на равнището на ЕС. ORAMA наистина има за цел създаването на система за пренасяне на информация, съхранявана от държавите-членки, в обща система данни на ЕС, която да позволи правилната комуникация между материалните потоци.

Практиките за рециклиране се усънършенстват и вече е постигната много на равнище ЕС. “90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, се възстановяват”, продължи Korrina Hegarty, подчертавайки как проследяването на материалите е правилната промяна за подобряване на циркулярността и кръговата култура.

 

http://www.applia-europe.eu/