Новият енергиен етикет

Новият рамков регламент за енергийното етикетиране ще внесе съществени промени в оформлението на енергийния етикет, като рискува да обърка потребителите, търговците на дребно и дори да обезкуражи домакинствата да закупят  нов продукт. Първите актуализирани енергийни етикети ще започнат да се появяват към края на 2020-та и първоначално ще се прилагат за  няколко продуктови групи от домакински уреди с етикети с “преобразувана скала”:  миялни машини и перални и сушилни; хладилници, фризери, хладилни фризери, включително хладилници за съхранение на вино.

Тези нови етикети ще бъдат видими за европейските потребители във физическите магазини и онлайн, считано от 1 март 2021. Новият енергиен етикет ще продължи да се прилага на няколко етапа:

2025: фурни, климатици, сушилни и специализирани охладителни уреди;

2030: бойлери и отоплителни уреди.

 

Класовете “+”, които са добавени поради технологичния напредък, изчезват. За бъдещите етикети ще останат само текущите класове А (най-ефективните) до G (най-малко ефикасният).

Освен това в новия регламент се предвижда въвеждането на Европейска база данни за битовите електроуреди — EPREL — ЕС, която ще има публична част, която ще  бъде достъпна за всеки европейски гражданин през следващите няколко месеца. Всички субекти, като например  производители и търговци на дребно, които въвеждат на пазара всякакви продукти с  енергиен етикет (с изключение на прахосмукачки), ще предоставят информацията в  EPREL. APPLiA, заедно с експертите по комуникация на преките членове и националните сдружения понастоящем  работи по комуникационната си стратегия в тази област.Енергийният етикет е отражение на големите крачки, които индустрията е направила в производство на по-устойчиви продукти. Европейската комисия трябваше да намери начин да остави повече място за иновации и така се роди идеята за преобразуването на скалите на етикета. Новият  енергиен етикет ще започне да се появява още в 2020-та в 4-месечен преходен период, през който  потребителите ще намерят както старите, така и новите етикети в опаковката на новия си уред. Новите етикети ще бъдат на стелажите в магазините от март 2021-а и както можете да си представите,  комуникацията относно преработения енергиен етикет на потребителите и търговците на дребно всъщност сега е ключовото  предизвикателство.

Всяко преобразуване на скалата рискува да създаде възможност за объркване сред потребителите и органите за надзор на пазара. От една страна, европейските потребители може да се окажат в трудна  ситуация при закупуването на нов уред като резултат от преразглеждането, много ресурсно ефективни продукти, които  са били в горната част на скалата, ще бъдат в по-ниските класове. Ключът към изясняването обаче е, че жълтите,  оранжевите и червените класове ще съдържат всички авангардни технологии от днес. За да се гарантира, че  такива недоразумения се свеждат до минимум, доколкото е възможно, комуникационните кампании, провеждани от  ЕС и държавите членки, трябва да ясно да се покаже, че етикетът е преизчислен, а не че  продуктът е станал по-малко ефикасен.

Едно от най-големите предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени е комбинацията от стари и нови етикети, както в първата фаза на промяната, новите етикети ще се прилагат само за миялни машини, перални,  сушилни, хладилници и фризери. Това означава, че докато тези продукти ще имат нов етикет, други  уреди, като фурни, климатици, сушилни, бойлери и отоплителни уреди, ще  останат етикетирани, тъй като в момента са до 2025-а и 2030-а. Комуникационната кампания , изготвена от Европейската комисия, правителствата на държавите от ЕС и всички заинтересовани страни, ще трябва да изясни причината за това смесено етикетиране, така че търговците на дребно да могат да предоставят подробна информация и обяснение за клиентите.

И не на последно място, друго ключово предизвикателство би било, че за няколко месеца потребителите ще се окажат с два етикета в опаковката – съществуващият и етикетът с преобразувана скала. Наличието на два етикета в  същото време добавя значителна тежест за производителите, като може да е необходимо двойно тестване. Това  изисква и прекомерни усилия в магазините за търговия на дребно, и рискува да създаде объркване за органите за  надзор на пазара и собствениците на магазини. Днес производителите вземат всички възможни мерки, за да сведат до минимум объркването по време на този период.

Членовете на APPLiA вече си сътрудничат с Европейската комисия и националните

правителства по редица инициативи, за да се информират всички граждани в ЕС и извън неговите граници.

Нов елемент на новия етикет е въвеждането на QR код, който ще позволи на потребителите допълнителна, нетърговска информация за продукта, от който те се интересуват, като просто сканират със своите смартфони. Тази информация ще бъде получена от продуктовите информационни листи в електронен формат чрез новата регистрационна база данни на продукта, EPREL.

Етикетът също така ще продължи да предоставя информация за неенергийни характеристики, като консумацията на вода, шумовите емисии или капацитета за съхранение. Уникалността на всеки тип продукт, разбира се, създава различни критерии и след значими изследвания, Европейската Комисията е избрала да изрази потреблението в kWh за цикъл, годишно или на час, подходящ за всеки продукт. Освен това иконите са преработени, за да бъдат по-ясни за потребителите.

Основното желание на индустрията за домакински уреди е потребителя  да види енергиен етикет, който продължава да насърчава напредъка в областта на енергийната ефективност, икономически ефективни иновации и помага на потребителите да направят правилния избор. Отрешаващо значение за успеха на новия етикет е да се знае, че това е етикет, който е бил преизчислен, а не че продуктът е станал по-малко ефективни.

Енергийният етикет е проектиран да продължи да насърчава постигнатия напредък в повишаване на ефективността и за насърчаване на разходно – ефективните иновации. Производителите на домашни електроуреди в Европа ежегодно инвестират 1 400 000 000 евро в научноизследователска и развойна дейност в услуга на изграждане на енергийни и ресурсно ефективни продукти.

Новият енергиен етикет ще използва набор от различни измервателни методи спрямо предишния. Поради тази причина, няма прост начин за конвертиране на стария клас в новия. Въпреки различните методи на изпитване, от ключово значение е да се подчертае, че това е нов етикет, а не че продуктът е станал по-малко ефикасен.

Европейската продуктова база данни за енергийното етикетиране EPREL е онлайн база данни за регистрация на продукти, управлявана от Европейската комисия. Базата данни съдържа данни за енергийния етикет на продукти, които са обхванати от регламентите за енергийно етикетиране, като лампи, отоплителни уреди, дисплеи, фурни, перални машини и др. Примери за информация, която е включена в базата данни са Класът на енергийна ефективност Продуктовия технически информационен лист. База данни се състои от три части; един за производителите да регистрират своите продукти, един за органите за дейностите по надзор на пазара и една публична част, от която потребителите могат да получат до включените данни. Всички продукти трябва да бъдат регистрирани в EPREL, преди да могат да бъдат продавани на Европейския пазар. EPREL подкрепя дейностите по надзор на пазара за бързо идентифициране на продукти, които не отговарят на изискванията.