Време е да преосмислим е-неприкосновеността

Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст в регламента за е-неприкосновеност.

Проектът за регламент за е-неприкосновеност беше предложен през януари 2017-та и остава в дневния ред на Съвета на ЕС след две години и половина на интензивни дискусии. Напредъкът по преписката обаче е ограничен. Въпреки че Съветът разгледа начини за подобряване на текста, все още не са разгледани твърде много важни въпроси и измененията продължават да създават повече объркване, отколкото яснота.

Новата Европейска комисия и Европейския парламент представляват възможност за ново начало в дебата, което може да се случи само ако предложението е основно преразгледано в светлината на многото нерешени въпрос, новите законодателни условия и технологичното развитие.

Нашите сдружения представляват различни интереси като ИКТ, автомобилостроене, медицинска технология, строителна техника, потребителската електроника, домакинските уреди, търговията на дребно, банковото дело и застраховане, издателите и комуникационните агенции. Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст на регламента за е-неприкосновеност.

Към днешна дата остават без отговор въпроси относно съществените аспекти на предложението – неговия обхват на приложение, неговите дефиниции, неговите негъвкави правни основания и отношенията му с GDPR. Съветът положи усилия за справяне с опасенията на промишлеността в различните версии на текста. За съжаление, опитите за решаване на проблемите по същество намаляха, отсъстваха от по-задълбочено преразглеждане на предложението.

Без основно преразглеждане на текста, цифровата трансформация на Европа ще бъде силно затруднена в резултат на правната несигурност и твърдостта, произтичащи от регламент за е-неприкосновеност. Амбициите на Европа за изкуствен интелект също ще бъдат разочаровани в момент, когато се разглежда конкретно законодателство за ИИ. Преди значителения преглед за прилагането на GPRD през 2020-та, който влезе в сила през май миналата година, това е подходящо време за възстановяване на дискусиите за регламента за е- неприкосновеност и гарантиране на сигурност и съгласуваност както за промишлеността, така и за потребителите.

Затова призоваваме държавите-членки да поискат от Европейската комисия да преразгледа предложението си за регламент за регламента за е- неприкосновеност. Ние напълно подкрепяме достойните цели на предложението, но само новият опит ще послужи за целта регламента да е в съответствие с принципите за по-добро законотворчество. Ние сме готови да подкрепим Комисията и законодателите в тези усилия.

 

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/