Свързаните домове се умножават, но на кого ще служат?

” DESI (Digital Economy and Society Index – Индекс за дигиталната икономика и общество): Италия изистава”? Италианските специалисти, които работят по цифровите политики в Брюксел, наричайки се “Digit@lians”, алармираха, че родната им страна изостава по няколко показателя, които повишават конкурентоспособността, като например нивото на редовните интернет потребители, дигитални умения и услуги. Последните статистически данни обаче показват, че не само Италия, но и още 14 държави от ЕС са под средния за ЕС резултат от 52,5, които включват свързаност, човешки капитал, използване на интернет услуги, интегриране на цифровите технологии и цифрови обществени услуги. С новия Европейски парламент и Европейската комисия на експертите подчертаха няколко действия, които политиците на ЕС биха могли да имат за цел да гарантират, че предлагането отговаря на търсенето и че Европа е конкурентен участник на световния пазар. Фабрция Бенини, ръководител на отдел “Цифрова икономика и умения” към Европейската комисия, ГД “CONNECT” и отговаряща за DESI заяви: “Италия е направила много напоследък по отношение на подобряването на индекса за цифровото общество, икономиката и обществото. Но други държави членки бяха още по-добре “.

До следващата година, до 50 000 000 000 свързани устройства ще бъдат в домовете на хората по целия свят. В същото време, най-модерните технологии могат да бъдат толкова полезни, колкото техните потребители ги правят. “От една страна, алгоритми, изчисления в облак, онлайн продажби и услуги дизайн ясно показват, че индустрията е дигитална. От друга, само 1% от студентите в Италия завършват с ИКТ и малко работници преминават през обучения и преквалификация”, отбеляза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалциони. Той продължи, като заяви, че докато национални инициативи са в правомощията на местните правителства, членовете на Европейския парламент могат да направляват процеса чрез създаване на цифрова среда, на която европейците да могат да се доверяват и като се съсредоточат върху развитието на ИКТ в следващата изследователска програма, която е в изпълнение на “Плана за Действие за Цифрово Образование”, обещан от председателя на Комисията фон дер Лайен.

Новите италиански евродепутати заявиха необходимостта от насърчаване на цифровизацията на всички равнища. Андреа Кароппо (Група за Идентичност и Демокрация, Италия) потвърди, че все още предстои да бъде изграден единен цифров пазар и едно от основните усилия на новия парламент ще бъде да го реализира. “Ползите за потребителите от цифровите иновации са пропорционални на тяхната полезност и простота”, добави допълнително и Марко Зуло (независим, Италия). Групата S&D, представлявана от Брандо Бенифей, каза, че ще се съсредоточи върху предоставянето на “доверен дигитален свят” по време на втория си мандат като евродепутат.

“За да предложим по-добър живот на европейците, производителите на домашни електроуреди трябва да могат да разчитат на ясни определения и отговорност. Като има ясни правила и граници, съществува справедлива търговска среда за всички иновативни предприятия за. Време е за еволюция”, заключи Паоло Фалчиони.

 

http://www.applia-europe.eu/