Нови мерки за екопроектиране

Европейската Комисия прие 10 регламента (мерки) за прилагане на екодизайн в който се определят енергийната ефективност и други изисквания (ремонт и рециклиране, допринасящи за целите на кръговата икономика чрез подобряване на живота, поддръжката, повторната употреба, ъпгрейда, рециклирането и обработката на отпадъците на уреди) за продуктовитe групи Хладилници, Перални машини, Съдомиялни машини, Електронни дисплеи (включително телевизори), Източници на светлина,, Външни токозахранвания, Електрически мотори, Хладилници с търговско приложение (например хладилници в супермаркети, вендинг автомати за студени напитки), Силови трансформатори и Заваръчно оборудване.

Текстовете ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз през следващите седмици и ще влязат в сила 20 дни по-късно.

В прессъобщението е цитиран Генералния директор на АПЛИА Паоло Фалчиони: “Новите, амбициозни изисквания за екопроектиране и за подобряване на ресурсната ефективност са инструмент, който гарантира, че всички участници играят по едни и същи правила и усъвършенстват концепцията за кръгова култура. При условие че органите за надзор на пазара биха могли да разполагат с достатъчно ресурси и координация, за да се изправят пред нови трудности при проверката на спазването на закона. ”

Комисията публикува и информационна ИНФОРМАЦИЯ, в която обясняват новите мерки за екопроектиране.

Пълния текст на съобщените за пресата можете да намерите ТУК