Повишаване на кръговата култура

APPLiA е сред подписалите декларацията за кръговрат пластмасите, която събира ангажиментите на заинтересованите страни по веригата на стойността на пластмасите за рециклиране.

Днес ангажиментът е черно на бяло. APPLiA, заедно с повече от други 100 поддръжници от дружества, сдружения, национални органи и НПО по веригата за стойност на пластмасите, подписа декларацията на Алианса за кръговрат на пластмасата за намаляване на пластмасовите отпадъци и насърчаване на рециклирането на пластмаси. “Имаме възможността да направим промишлеността на ЕС световен лидер в рециклираните пластмаси, да подобрим околната среда и да помогнем на ЕС да се конкурира глобално. Считам, че целта за 10 000 000 тона рециклирани пластмаси е в постижима”, заяви Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на единния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, като коментира целта, която трябва да бъде достигната през 2025.

Потенциалът на Алианса наистина се състои в участието на всички ключови заинтересовани страни в отрасъла във веригата на стойността, като се използва кръговата икономика като модел за постигане на значителни резултати. Необходимостта от увеличаване на рециклирането и повторната употреба на пластмасите в Европа не е нещо, което може да бъде постигнато изцяло, но то изисква мобилизирането на заинтересованите страни на всички равнища и сектори. С подписването на тази декларация APPLiA, представляваща производителите на домакински уреди в Европа, се ангажира да подкрепи приобщаващата стратегия на ЕС за пластмасите, включваща всички участници във веригата на стойността на пластмасата. Целта е “кръгова култура” и ние сме вътре.

Прочетете повече за срещата на високо равнище в прессъобщението на Европейската комисия ТУК.

http://www.applia-europe.eu/