Преглед на интелигентните домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици

Техническия доклад на Съвместния изследователски център (JRC), Службата на Европейската комисия за научни изследвания и знания предоставя основана на доказателства научна подкрепа за Европейския процес на формулиране на политики.

В доклада се прави преглед на всички интелигентни домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици, които възникват от тях. Акцентирано е върху начина, по който са изпълнени условията за успешното въвеждане на интелигентни домашни технологии в Европа, какъв вид информационни и комуникационни технологии, енергийни политики и стандарти са въведени по отношение на “Smart Home” околната среда. Статутът на Европейския пазар се посочва по отношение на интелигентната готовност на държавите — членки на ЕС, достъпа до интернет, разгръщането на интелигентните измервателни уреди, отговора на търсенето или пазара на интелигентни електроуреди.

Структурата на интелигентните уреди и интелигентните домашни технологии се дава също така на типовете мрежи, интелигентните безжични технологии и типовете сензори, които ще се използват в Smart Home.

И накрая, в доклада се разглеждат потенциалните икономии на енергия, които трябва да бъдат постигнати в рамките на среда Smart Home.

 

Доклада можете да намерите ТУК