Система за оценяване на възможността за възстановяване и модернизация

Европейската комисия проведе проучване за анализа и разработването на евентуална система за оценяване за пригодността  на продуктите за ремонт и модернизация като част от изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗСТАНОВЯЕМОСТ И НАДГРАЖДАНЕ

Ремонтопригодността и пригодността за модернизация (надстрояемост) на продуктите могат да бъдат оценени на различни нива, които варират от по-качествени до по-количествени подходи. Проучването се фокусира върху оценката на възможността за поправка и надграждане на продукти на базата на параметри, които в крайна сметка могат да бъдат използвани за разработка на точкова система.

Разгледани са съществуващите методи за оценка, които могат да бъдат полезни като отправна точка за разработването на точкова система. Идентифицирани са следните нужди:

– Обективност и възпроизводимост на методите за оценка и верификация;

– Лекота на разбиране на системата и докладваната информация;

– Представителност на равнище ЕС;

– Справедлива приложимост към широкия обхват на стратегиите за ремонт/модернизация (DIY, независими професионалисти, оторизирани професионалисти, OEM), освен ако една или повече стратегии са ясно идентифицирани като по-полезни от други.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РЕМОНТА И МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ГЕНЕРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Предложена е точкова система за оценяване, която се основава на три стълба:

I) приоритетни компоненти/части;

II) ключови параметри за ремонт и ъпгрейд;

III) рамка за точкуване.

В последния раздел е показано как общият подход може да бъде съобразен с конкретни продукти.

 

Пълния текст на доклада можете да намерите ТУК