Експертите по домакински уреди са готови да работят за печеливша политика за киберсигурност

Агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA ще бъде по-натоварена, като се ползва с повече правомощия, персонал, бюджет и ще отговаря за създаването на техническата уредба за обща рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги в областта на ИКТ, считано от 27.6.2019 г. Това стана възможно с дългочакният закон на ЕС за киберсигурността, който влезе в сила и който ще има ефект върху свързаните домакински уреди, като хладилници, климатици, перални машини и други уреди на интернет на нещата. Обещанието – компаниите ще могат да използват сертификатите, признати в целия съюз.

“Това е уникалната възможност да се осигури още по-високо доверие на потребителите и по-силен цифров единен пазар. За да може сертификатите да останат конкурентно предимство за отрасъла и да се избегнат нежелани последствия както за по-малките участници на пазара, така и за вече силно регулираните сектори, схемите следва да бъдат доброволни”, заяви генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. Освен това той потвърди готовността на сектора да обменя експертни знания в рамките на групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни при подготовката, разработването и приемането на схеми-кандидати.

Въпреки че цифровият ландшафт в ЕС се развива, създаването на добре функциониращ европейски единен пазар остава непроменено. Прозрачните и международно признатите стандарти трябва да поддържат солидна основа за добра политика в областта на киберсигурността и надзор на пазара, както и органът, гарантиращ лоялната търговия.

 

http://www.applia-europe.eu/