Потребление на енергия от европейците: реалистичен сценарий за по-добър живот

Технологичното развитие на домакинските уреди и политическата воля за предоставяне на повече власт на европейците при оформянето на енергийния пазар са окуражаваща отправна точка за следващия мандат на ЕС. Производителите разработват енергийноинтелигентни хладилници, климатици и перални машини, които са в състояние да отговорят на променливи във времето цени на електроенергията, което води до икономии в сметките за енергия поради по-ниските тарифи при нисък връх за гражданите. От своя страна, през последните 5 години Европейската комисия започна работа по нов законодателен набор от правила, който има потенциал да стимулира нови бизнес модели.

“Интелигентните уреди осигуряват потенциал за гъвкавост, но каква част от този потенциал е активирана зависи от поведението на потребителите. За да бъдем подкрепящи в този преход, трябва да обмислим как да ги насърчаваме да променят моделите си на използване на енергия, както и да гарантираме, че те са достатъчно информирани за гъвкавите ценови условия”, заяви Специалистът по политика за интелигентен живот и конкурентоспособност на APPLiA Ленка Янкова по време на 23-тия Международен IEEE симпозиум по потребителски технологии на 20-ти юни 2019. Форумът за иновативни изследвания във всички технологични области на потребителската електроника се състоя в Анкона, Италия.

Ленка Янкова допълнително обясни, че когато един домашен енергиен мениджър получава сигнал от мрежата, той може да адаптира консумацията на уреди у дома: например, по време на пиковите часове  може да поиска от миялната машина да отложи един цикъл. Изместването на енергията ще позволи на миялните машини например да отложат стартирането си с до 19 часа, като идентифицират кога енергията е най-евтина и измиват съдовете през нощта или дават възможност на потребителите да определят краен срок, в който програмата трябва да бъде завършена. Когато става въпрос за отопление и охлаждане обаче, комфортът на хората, както и опасенията за безопасността на различните сгради, могат да бъдат ограничаващ фактор за цялостната гъвкавост. За да се реализира посочения по-горе потенциал, трябва да се осигури оперативна съвместимост. Това е мястото, където общия език Smart Appliances REFerence ontology (SAREF), който може да се използва от различни домакински уреди за общуване с домашния енергиен мениджър, играе ключова роля за отключване на този потенциал.

Европейците ще играят жизненоважна роля в тази трансформация чрез адаптиране на тяхното търсене на енергия. Децентрализацията, декарбонизацията и цифровизацията са основните тенденции, които трансформират енергийната система в Европа и извън нея, което позволява на потребителите да отговарят за начина, по който използват енергия. Въпреки това определянето на правилните условия за домакинствата и тяхното прилагане остава част от списъка със задачи на ЕС.

 

http://www.applia-europe.eu/