Окончателен доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители

Публикуван е окончателния доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители.

Окончателния доклад други документи могат да бъдат намерени на страницата с документи по проекта https://www.eco-localspaceheaters.eu/documents