Нова версия на EPREL в ПРОИЗВОДСТВЕНАТА среда

Новата версия е достъпна на https://energy-label.ec.europa.eu

В тази версия са отстранени незначителни проблеми, сигнализирано от доставчици при качване на техните модели продукти в базата данни ръчно или чрез използване на системната комуникация. Добавени са и някои нови функционалности и са направени козметични промени.

Нови етикети:

Налични са вече нови етикети за продуктови групи Климатици, Бойлери, Отоплителни и комбинирани нагревателни уреди (котли-бойлери, когенерация, термопомпи)

Нови функционалности:

За пакетите от бойлери: UI е предефинирани така че полетата са преместени в правилната секция.

Добавени са подобрения за еквивалентните модели:

  • Промяната на базов модел засяга всички еквивалентни модели (ако има такива), редактирането на базов модел в състояние “Публикувано” създава нова версия на модела. Всички свързани еквивалентни модели не се синхронизират незабавно. Еквивалентните модели са синхронизирани (т. е. стават отново свързани с новата версия) само след като базовият модел е “публикуван”. Ако някой еквивалентен модел е в състояние “публикуван”, нова версия на еквивалента се създава автоматично в състояние “предефиниран”, с правилната връзка към новата версия. “Предефинирана” версия се публикува автоматично след публикуването на новата версия на базовия модел. Еквивалентните модели в състояние “непълни” или “завършени” вече са синхронизирани директно.
  • Наследяване: Ако даден базов модел е бил в състояние “непълен” (вече не е възможно), данните няма да бъдат синхронизирани с еквивалентните му модели до момента, в който базовият модел стане “завършен”. След като е “завършен”, вече не може да стане “непълен”.
  • Промяна на статуса на базов модел от “пълно” до “непълно” не е възможно, когато са свързани еквивалентни модели.
  • Изтриването на базов модел “непълно” или “пълно” не е възможно, когато са свързани един или повече еквивалентни модели.
  • Еквивалентните модели винаги споделят най-новата версия на техническата документация на базовия им модел.

Документи:

Във wiki са качени нови документи:

Следващи стъпки:

  • Въвеждане на редица незначителни нови функционалности и козметични подобрения.
  • Внедряване на повече етикети и продуктови информационни листове (известен още като продуктов Фиш).
  • Подобряване на синхронизирането между данните от базовия модел и еквивалентните му модели при качването на файлове.
  • Поправка на бъгове.