5G: опростена свързаност за всички

Предстоящото въвеждане на 5G не е далеч в бъдещето и е основна тема за индустрията за домакински уреди, която активно поддържа развитието на сектора и работи за предоставяне на потребителите на най-доброто.

30-тата ежегодна Конференция за Комуникации и Конкуренция на IBA започна  понеделник, 29 април в Милано домакинства на панела “5G: витрина и преосмисляне на спектъра, споделяне на мрежата, достъп и оперативна съвместимост на 5G мрежи” за обсъждане на постигнатото и предстоящите нови възможности, когато става дума за 5G. Паоло Фалчиони, Генерален Директор на APPLiA, взе участие в конференцията, за да проучи как 5G се прилага за сектора на домакинските уреди и кои са възможностите.

Наред с увеличения брой интелигентни устройства у дома, които почти са се увеличили почти четири пъти между 2008 и 2015, концепцията за интелигентен дом става все по-оценена от хората, 80% от които намират идеята да имат смарт устройство у дома за привлекателна. Свързаните устройства ще достигнат глобално 50 милиарда до 2020 и броят на интелигентните домове в ЕС не се очаква да спре, а да стигне десеткратно нарастване до 2021. През следващите 20 години Международната Агенция по Енергетика прогнозира дял от потреблението на електроенергия от свързани уреди да стане сравним с този на традиционните, с постоянно намаляване на цените на интелигентните уреди.

За APPLiA разпространяването на интелигентни и свързани устройства и вниманието към неприкосновеността на личния живот и поверителността на данните в законодателствата на ЕС са две страни на една и съща монета. В този момент APPLiA работи с Европейската комисия и други заинтересовани страни, за да определи условията за Индикатор за Интелигентна Готовност, помагайки за оценяването на интелигентни уреди за изграждането на интелигентна среда.

“С 5G, каза Паоло Фалчиони, повсеместна свързаност става реална и настройката на интернет устройства става по-лесно. Представете си, донасяте в дома си свързано устройство, включвате го и то незабавно е свързвано и работи”. Наистина, предстоящото въвеждане на 5G ще донесе със себе си голяма промяна в начина, по който разбираме нещата и ще даде възможност за значителни промени в ежедневието на потребителите, сред които: незабавно свързване на устройство към интернет и другите домакински уреди, след неговото включване, дистанционна диагностика на различните устройства, подкрепа на интелигентната мрежа и по-голямо овластяване на потребителите.

Досега APPLiA, обяснява Паоло Фалчиони, е била активна в постигането на оперативна съвместимост, в сътрудничество с институциите на ЕС и за насърчаване на инициативи на промишлеността, сред които SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), който позволява да се определи общ език за обмен на информация между уредите и системата за енергийно управление.

Свързаните домове са един от ключовите стълбове в Манифеста на нашата индустрия, особено защото смятаме, че те ще изиграят важна роля за оформянето на живота на гражданите през идните години, предлагайки им нови възможности за по-добър живот.

 

http://www.applia-europe.eu/