APPLiA на живо в телевизионната програма Пати Чиари

Пригодността на продуктите за ремонт е от особен интерес на индустрията за домакински уреди и върви ръка за ръка с безопасността на потребителите. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, участва в дебата при Пати Чиари и показа колко много от гледна точка на правото на потребителите за ремонт е направила индустрията.

Ремонтопригодността е основна тема, когато става въпрос за домакински уреди, както малки, така и големи. С оглед на това ЕС въвежда закон, който да гарантира, че резервните части ще са достъпни на пазара в продължение на 10 години след производство на съответния уред. Пати Чиари, програма за RIS (радио-телевизия Швейцария), посветена на журналистически разследвания по теми, свързани с клиента, разгледа ремонтите в последния си епизод на 5ти април, като покани Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA да участва в дебата. Другите гости бяха представители на “Проекта за рестартиране” и на швейцарския алианс на потребителските организации (ACSI).

Онлайн проучване, проведено сред аудиторията на програмата, показа, че 94% от потребителите питат производителите дали създават условия за възстановяемост на продуктите. В отговор Паоло Фалчиони: “през 2016, 80% от уредите, които бяха изпратени към нашите членове са ремонтирани.” Число, което хвърля светлина върху стойността, която индустрията придава на ремонта, както по отношение на възстановяемостта на продуктите, така и за наличието на резервни части. В тази рамка за първи път законодателството на ЕС заяви правото на възстановяемост, което трябва да се осигурява от професионални сервизи, за да се гарантира безопасността на потребителите, което също е в основата на приоритетите на индустрията за домакински уреди. Законодателството на ЕС има за цел да постави всички на едно и също ниво, като потребителите винаги са в основата.

Влизайки в повече детайли на ремонта на домакински уреди, цената заслужава допълнително обяснение. Общите разходи за ремонт се състоят от една трета от резервните части, а останалите две трети са логистика, производството и други незначителни разходи. “Цената на един гумен детайл – каза Паоло Фалчиони с прост пример – се дължи не само на разходите за него само по себе си, но също така и за това на съхранението му в продължение на години и на това, за да бъде доставен от едно място на друго”.

При обсъждането на тази тема трябва да разгледаме и други данни: процентът на отказите на продукти. През 2014 Altroconsumo показва, че през 2001 г процентът на повредените перални машини е бил 9% в сравнение с 4% през 2014. “Важно е да разгледаме тренда във времето. Ние често се фокусираме върху падналите дървета, а не върху растящата гора”, каза Паоло Фалчиони, говорейки за тази положителна тенденция, която показва как дълготрайността на продуктите нараства през последното десетилетие.

Друга тема, свързана с ремонта е ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), което има нещо общо с издръжливостта и ремонтирането на домакинските уреди. “Не е трябва да забравяме, че отпадъците са ценност. 90% от отпадъците стават вторични суровини, които са толкова ценни, колкото и първата суровина. Но те трябва да се събират и третират по екологично съобразен начин “, каза Паоло Фалчиони. Наистина, чрез циркулярността, материалите в края на живота си се възстановяват и влизат отново в производствените цикли, за използването в други продукти. В кръговата култура потребителите, производителите и общините играят ключова и взаимосвързана роля в прилагането на система, която работи и произвежда по-малко отпадъци.

Ремонтът е огромен проблем, точно защото е релевантен за много участници и носи със себе си много други теми. Фокусът на производителите на домакински уреди в ЕС оставя малко място за съмнение относно релевантността на темата.

За да получите достъп до целия епизод, използвайте този линк: https://www.rsi.ch/play/tv/programma/patti-chiari?id=3625337

http://www.applia-europe.eu/