Европейската комисия прие първите делегирани регламенти за енергийно етикетиране

Европейската комисия прие делегираните регламенти за енергийно етикетиране на хладилни уреди, съдомиялни, перални, перални със сушилни и др. Те подлежат на проверка и одобрение от Парламента и Съвета и в този смисъл не са окончателни. В съобщението за пресата са показани новите етикети. В края на материала има линкове към текста на новоприетите регламенти.

Нов елемент в тези етикети е QR код, с който потребителите ще могат да получат допълнителна официална (нетърговска) информация чрез сканиране на кода със смартфон. Тези данни се публикуват от производителите в базата данни на ЕС EPREL, която ще стане достъпна за всеки европейски гражданин през следващите няколко месеца. Частният сектор и различните НПО също са в процес на създаване на приложения, които допълнително ще помогнат при избора на покупка (напр. чрез подпомагане на изчисляването на разходите за връщане и сравняване на различни продукти).

В зависимост от продукта, енергийните етикети ще показват не само консумацията на електроенергия, но и друга енергийна и неенергийна информация с интуитивни пиктограми, необходима за сравняване на продукти и извършване на по-добре информиран избор за покупка: информация за количеството използвана в цикъла на измиване вода, капацитет за съхранение, излъчван шум и други.

Какво следва

След приемането на делегираните актове, които описват новите етикети от Европейската Комисия на 11.3.2019 г, Европейският парламент и Съветът на ЕС в срок от два месеца, имат право направят възражения, след което, ако такива не бъдат получени, текстовете ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Новите етикети ще бъдат стартирани в магазините и онлайн в цяла Европа, считано от 1 март 2021. През 2021 г ще започне информационна кампания в целия ЕС, насочена към гражданите на ЕС.

Освен това в началото на юли 2019. Комисията планира да приеме набор от 11 регламента за екопроектиране, обхващащ 6-те продуктови групи с етикети с преобразувана скала и нови етикети (миялни машини и перални и сушилни устройства; хладилници; лампи, електронни дисплеи и търговски хладилници) и допълнителни 5 продуктови групи, за които не е предвиден етикет (електрически двигатели; външни захранващи устройства; захранващи трансформатори; сървъри и продукти за съхранение на данни и заваръчни съоръжения).