Дебатът за кръговата икономика за 2019. в Европа – по-зрял от всякога

Само преди няколко години моделът на “кръговата икономика” не беше известен на никого, поне като термин. Тази седмица над 600 експерти в рамките на които различни институции, предприятия, think-thank-ове и академици бяха събрани от Европейската комисия, за да определят насоките, да слушат, да говорят и да обменят идеи.

Кръговата икономика не е нещо свръхестествено. От всичко изглежда, че това е цел, която ще е наша за известно време и ще бъде наследена от следващия мандат на ЕС.

Дебатите на Конференцията на заинтересованите страни на високо равнище за кръговата икономика са индикация за еволюция – от това да обвиняваме и да се порицаваме към разговор, който има повече шансове от всякога да бъде проведен. Има няколко големи постижения – по-голяма готовност да се работи в сътрудничество, внимание към аргументи, повече слушане и ясно признание, че няма един единствен бизнес модел, който да затвори цикъла. “Това са бизнес възможностите и новите бизнес модели, които ще направят успешна историята на кръговата икономика”, отбеляза председателката на Комитета по околна среда на Европейския парламент Адина Йоана Валан.

Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони се фокусира върху факта, че не само Европа, но и всички континенти изостават в създаването на кръгова икономика, защото това, което страните трябва да изградят на първо място, заедно с обществото, е кръгова култура. Едно малко видео, част от кампанията на “манифеста на Асоциацията”, му послужи по-добре от сто аргумента и с него той дава отговор на въпроси относно ангажирането на европейците в циркулярността, относно непроследяваните отпадъци и нуждата от информираност на потребителите. В същия дух по време на откриването, директорът на MacArthur, Джослин Блейбунт каза: “не е, че имаме празна страница за избор между линейна или кръгова икономика. Имаме екопроектиране и EPR, но за тази нова система трябва да създадем някои от тези инструменти. Трябва ни гражданско общество “.

Отправна точка за редица говорители беше как да се гарантира, че потребителите правят правилния избор, когато идва момента за вземане на решение. Несъмнено потребителят трябва да има избор дали да ремонтира, използва повторно или да заменя. Говорейки за ремонт, който очаквано, беше една от темите, които се въртяха в почти всяка сесия, Паоло Фалчиони подчерта, че днес, 81% от домакински уреди са действително ремонтирани. “Бих искал да похваля Европейската комисия и това не се случва често, защото с финализирането на изискванията за екопроектиране за ресурсна ефективност решихме да поставим на първо първо безопасността. Ремонтът не може да бъде работа на всички “, заключи той.

 

http://www.applia-europe.eu/