Новостите в енергийното етикетиране и екопроектиране – въпроси и отговори преди тяхното приемане по-късно тази година

След години работа по пакета за екопроектиране и енергийно етикетиране 2019 Европейската комисия е почти на последния етап от подготовката на 11 мерки за екопроектиране и 6 енергийни етикета.

Въпреки че постигането на приемането на този пакет е било понякога предизвикателство по отношение на времето и ресурсите, то беше приветствано от производителите на домакински уреди и осветление, националните органи и неправителствените организации, тъй като това ще продължи да стимулира иновациите в продуктите и ще добави повече ползи за Потребителите. По-конкретно мерките ще гарантират, че европейците могат да се възползват от енергоспестяването и от по-ремонтопригодните продукти, тъй като новото законодателство ще определи минимални изисквания за предоставяне на резервни части и информация за ремонт.

“Ние се нуждаем от възможността за добро законодателство, което се основава на повтарящи се и възпроизводими методологии за тестване”, коментира Генералният директор на APPLiA относно необходимостта от подобряване на енергийния етикет за прахосмукачки на събитие, организирано от Мишел Ривази ЕВРОДЕПУТАТ (зелени) в сътрудничество с Европейското бюро по околна среда (ЕПБ). Новата законодателна рамка относно енергийното етикетиране ще спомогне за улесняването на това и на първите делегирани актове по тази мярка ще покажат постигнатия напредък в това отношение.  Беше повдигнат и въпроса за значението на баланса между политическите и техническите аспекти и правилното прилагане на пазара.

Европейската комисия подчерта предизвикателството на комуникацията с гражданите относно купуването на енергийноефективни уреди и промените в енергийния етикет, които ще влязат в сила 2021, когато продукти, които преди това са били в горната част на скалата, ще бъдат в по-ниски класове.  “За новия енергиен етикет това, което потребителите трябва да разберат, е, че В е старият A + + +, заключи ръководителя на звеното на Комисията за енергийна ефективност Пол Хосън.

Генералният директор на организацията на потребителите в Европа, Моник Гойенс също потвърди, че екопроектирането спомага за благосъстоянието на потребителите и подчертава, че ползите от него следва да бъдат насърчавани в контекста на европейските избори през май. “Правилата са резултат от много разговори, за да се балансира политическата и техническата страна  с цел да се направят ясни изпълними правила”, заяви в същия дух Генералния секретар на Осветление Европа, Орания Джорготаску.

Говорейки за ремонт, Паоло Фалчиони отбеляза, че за определени продукти това може да стане дори по-успешно, ако 2/3 на електронните отпадъци не останат без документация. Днес материалите от 1/3 на официално събраните уреди се възстановяват до 90% и отново навлизат в производствените кръговрати. Проследяването на всички отпадъци обаче ще доведе до още по-голяма стойност за околната среда, промишлеността и обществото като цяло.

Той добавя, че вече днес 81 от 100 заявки за ремонт са довели до действително ремонтиране на продукти и че най-голямото предимство на новите правила е, че тя създава равна отправна точка за всички играчи на пазара.

 

http://www.applia-europe.eu/