Ще постигнат ли европейците по-добър живот толкова бързо, колкото хората в други части на света?

В един динамичен свят, където технологията на различни континенти се развива със скоростта на светлината, глобалните събития изглежда са моментът за повторна проверка и сравнение на нашето място.

За APPLiA тази възможност беше 3-тата Среща Smart Home в Азия, проведена в Шанхай на 21-22 януари 2019. Присъстваха повече от 200 експерти от бранша, за да споделят какъв е статуса на разработките за интелигентен дом и какви са последните развития в политиката.

Тъй като прогнозите показват, че свързаните устройства ще бъдат в почти всеки дом до 2020-та, достигайки около 50 000 000 000 в световен мащаб, собствеността и защитата на данните, както и киберсигурността са трябва да се имат пред вид от Европейската промишленост.

“Потенциалът за възползване от всички ползи може да стане реален, ако национални правителства в Европа подкрепят развитието на адаптивно използване на енергията и нови времеви модели за ценообразуване на електроенергията, като например предлагане на значително по-ниски тарифи за извън върховите периоди за гражданите, които са подготвени да използват гъвкави смарт уреди”, каза Генералният директор на APPLiA Паоло Фалциони.

Като определя политическата сцена, Генералният директор на APPLiA каза, че с предстоящите Европейски избори през май 2019 новото лидерство на ЕС ще има шанса да революционизира всекидневния живот на хората. “Гледайки към Европа по геополитически начин, виждаме, че други части на света, като Съединените щати, Китай и Индия, внимателно анализират и изготвят бъдещето на своите браншове, за да се гарантира, че те ще станат конкурентоспособни в световен мащаб”, отбеляза той.

Паоло Фалчиони заключи, че Европейският съюз ще трябва да направи същото и че предстоящият манифест на Асоциацията обяснява добре как да подобрим начина на живот на европейците.

http://www.applia-europe.eu/