Европейските потребители на стомана протестират срещу необходимостта от защитни мерки

Коалицията от потребители надолу по производствената верига е оспорила обосновката за налагането от Европейската комисия на окончателни защитни мерки за стомана.

Европейската комисия инициира защитно разследване в отговор на ограниченията на САЩ върху стоманата и алуминия, с цел да се предотврати покачване на вноса на стомана в ЕС (“деформация на търговията”). Тази процедура доведе до въвеждането на вносни тарифи от 25% над съответните тарифни квоти за “съответните продукти”. Въвеждането на тези нови защити ще повлияе негативно върху стоманодобивната промишленост в Европа – основен работодател в рамките на ЕС.

Коалицията включва автомобилния сектор, технологичните индустрии, домашния уред, вятърната енергия и опаковъчните сектори.

С данните за вноса в САЩ, показващи силно ограничено намаляване на вноса с приблизително 10% за 2018. в сравнение със същия период от 2017., потенциалът на производителите от ЕС да претърпят сериозни вреди е минимален. Това намаляване на вноса в САЩ възлиза на 3 000 000 тона стомана, докато пазарът на ЕС е приблизително 165 000 000 тона общо.

Като компании, които произвеждат в Европа, тези потребители на стомана се страхуват, че всички защитни мерки ще доведат до повишени цени и дори намаляване на капацитета на Европейския пазар на стомана.

Европейската комисия не е взела предвид интереса на ползвателите на стомана надолу по производствената веригата, когато е направила предложението за прилагане на окончателни мерки. Сдруженията, представени тук, заедно са работодатели на около 20 000 000 души в Европа. Трябва да се запази конкурентоспособността на европейското производство.

Изтегляне на съобщението за пресата

 

Бележки за редакторите

  • Подписалите изявлението страни са ACEA, APPLIA, CLEPA, Metal Packaging Europe, Orgalime и WindEurope.
  • ACEA представлява 15-те главни производители на автомобили, микробуси, камиони и автобуси в Европа. Повече информация: ACEA.be @ACEA_eu контакт: Cara McLaughlin, директор комуникации, cm@acea.be.
  • CLEPA е Европейската асоциация на доставчиците на автомобили. Повече информация: CLEPA.be | @CLEPA_eu.
  • Metal Packaging Europe представлява производството на твърди опаковки в Европа. Повече информация: metalpackagingeurope.org| @metal_packaging.
  • APPLiA е търговска асоциация, базирана в Брюксел, която представлява индустрията за домакински уреди в Европа. Повече информация: applia-Europe.eu | @APPLiA_Europe.
  • Orgalime , европейските технологични индустрии, представлява Европейската технологична, електрическа, електронна, металообработващата и металната промишленост. За контакти: Eugenia Forcat, директор на комуникация eugenia.forcat@orgalime.org. Повече информация: orgalime.org | @Orgalime.
  • WindEurope е гласът на Европейската вятърна индустрия. Повече информация: http://www.windeurope.org | @WindEurope