Производителите на домакински електроуреди помагат за улесняването на по-нататъшната работа на рециклиращите предприятия през новата година

Чрез поставянето на хармонизирания символ на гърба на хладилници, сушилни с термо помпа, перални машини, сушилни и миялни устройства, сортирането на продуктите в края на живота им ще стане по-безопасно, по-лесно и по-екологосъобразно за рециклиращите.

“Изхождайки от разговора за така наречената кръгова култура, която ние искаме да насърчим и където всяка страна върши своята част”, каза Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA.

“Производителите познават променящите се технологии и са готови да направят допълнителни стъпки и инвестиции в подкрепа на пречиствателни съоръжения и рециклиращите устройства в сортирането на уреди за екологосъобразно и по-безопасно третиране”, продължи Коррина Хайгарти, Директор за политика за околната среда в APPLiA.

Отворента вратата и други производители доброволно да приемат подхода за маркиране привлече също повече компании като ZUG Кюлтехник, швейцарска компания, която желае да подобри процеса на пречистване на отпадъците, като маркира оборудването за охлаждане, което произвежда.

Ангажиментът е продължение на редицата от проактивни мерки, които индустрията е въвела през последните няколко месеца, като например стартирането на I4R platform– уникалната платформа, предоставяща информация и насоки за рециклиращите лица и подготовката за повторна употреба на операторите относно начина на обработка на ОЕЕО от едно място.

Научете повече за Кодекса за поведение за F-газове и вакуумни изолационни панели, като се свържете с Korrina Hegarty.

Кодексът на поведение за вакуумни изолационни панели е следствие от Проучване на Асоциацията относно рециклирането на уреди за охлаждане и замразяване, съдържащи новата технология.

Проучването, което е проведено в 2013-2014, оценява как панели с вакуумната изолация влияят на процесите на рециклиране. Използването на тези панели постепенно се увеличава от 2010 поради тяхната по-добра изолация производителност в сравнение с PU-пяна. Те могат да бъдат намерени в новите охлаждане и замразяване от енергиен клас A++ и A+++. Понастоящем в рециклиращи заводи постъпват малки количества от тези уреди, но тяхното производството нараства и се очаква количеството им да нарасне през идните години.

 

http://www.applia-europe.eu/