Шаблони за съответствие за EPREL

От 14-ти декември официалната и правно релевантна версия на EPREL е достъпна за доставчиците за ръчно качване на данни и файлове през потребителски интерфейс: https://energy-label.ec.europa.eu.
Изискванията за качване на информация за съответствието съгласно член 12.5 от Рамковия регламент за енергийното етикетиране 2017/1369 не са много добре специфицирани.

Преди известно време в APPLiA решихме, че е необходимо да разработим образци, за да имаме по-голяма сигурност за всички доставчици и да разберем по-добре какви данни за “съответствие” трябва да бъдат качени.

Работните групи на APPLiA са разработили и вече финализират предложения за шаблони за съответствие, които отговарят на изискванията на частта на EPREL за съответствие. Експертите на нашите членове са анализирали специфичните изисквания в делегирания акт на съответните продукти и са създали за всяка продуктова категория лист на Excel описващ всички данни, свързани с частта за съответствие, които трябва да фигурират базата данни. След като бъде попълнен, листа може да се трансформира в PDF-формат и качен.

Шаблоните са достъпни на уебсайта на APPLiA.

Убедени сме, че общия формат ще е полезен и за органите за надзор на пазара. Това ще спомогне за намаляване на недоразумения в комуникацията между органите и доставчиците.

 

http://www.applia-europe.eu/