81% от запитванията за ремонт водят до извършване на действителен ремонт

Пригодността за поправка е тема, която е важна за всички нас и това, което в сектора на домашни уреди в Европа е най-стойностно е безопасността на хората и избора на потребителите. Индустрията търси по-добро разбиране как се ремонтират продуктите и крайните резултати са много положителни.

Обратно в 2016: повече от 80% от запитванията на европейците за ремонт на на домакински уред са довели до извършване на действителен ремонт. Ремонтите са възможни само защото европейските производители на домакински електроуреди поддържат резервни части на склад за актуални и стари модели. Нещо повече, ремонта често се явява важна част от стратегиите за следпродажбено обслужване и остава начин различните марки да се конкурират, като предлагат подходящи услуги на гражданите.

“Цената на ремонта е поставена за обсъждане на масата от дълго време и ние виждаме, че например за големи уреди почти половината от цената на услугата отива за техника”, заяви Генералния директор APPLiA Паоло Фалчиони. Чисклата показват още, че за големи уреди като хладилници и перални машини, 37% от средната цена за ремонт е цената на резервните части; 16% отиват за транспорт и 5% са посочени като други разходи. Ремонтните дейности създават също така преки и косвени работни места за 32 000 европейци. 

“Говорейки за това кой е в състояние да поправя уреди, ние винаги трябва да мислим за две неща – безопасността на потребителите и кой е отговорен за извършената работа“, Паоло Фалчиони добави като подчерта, че професионалният сервиз не е задължително да бъде един пряко нает или договорен от производителя. Това може да бъдат и независими организации, доколкото сервизите са в състояние да докажат, че отговарят на приложимите разпоредби и че са имат съответна застраховка, покриваща произтичащи от предлаганата услуга задълженията.

Интересувате ли се от обсъждане на темата? Моля свържете се чрез email или Twitter.

Когато става въпрос за ремонт, #DontDespair

 

http://www.applia-europe.eu/