Съвместно писмо на промишлеността за Регламента за е-неприкосновеност

Преди заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 4 декември предприятията от всички сектори на Европейската икономика биха желали да повторят своята загриженост относно предложението за Регламент за е-неприкосновеност.

Въпреки текущите преговори в Съвета текстът остава далеч от решаването на многобройните съществени въпроси, повдигнати след първото предложение за Регламента. Затова настоятелно призоваваме държавите-членки да сигнализират ясно, че в преговорите с Европейския парламент не трябва да се увличат по опорочен текст, който би имал дълбоки последици за Европейската икономика.

Има многобройни призиви през последните месеци Съвета да започне тристранен диалог колкото е възможно по-скоро. Ние съответно представяме, че тези призиви не са формулирали последователно във връзката със съществуващите всеобхватни защити в Общия регламент за защита на данните (GDPR) и защо те трябва да бъдат допълнени от негъвкави неприкосновеност правила. Въпреки че силните нива на защита на личния живот са от съществено значение, съгласуваността и качеството на предложения регламент не трябва да бъдат жертвани.

Ние отново подчертаваме, че разширеният обхват на предложението за е-неприкосновеност ще създаде голямо припокриване с GDPR и ефективна замяна на големи части от GDPR за голяма част от дейностите по обработка на данни. Това е извън традиционните телекомуникационни или онлайн сектори и ще се прилага до голяма степен за всички продукти и услуги в Европейското свързано общество. Способността на Европа да прави нововъведения в изкуствения интелект, енергийния преход, производството, кооперативните интелигентни транспортни системи, медицинските технологии и други ще бъде обект на статични, еднообразни правила, които са неразумни за многото различни случаи на прилагане.

Във времето, когато практическото прилагане на GDPR едва започва, компаниите от различни сектори не са получили яснота за това как е-неприкосновеността ще се прилага към съществуващите и нововъзникващите технологии и услуги. Да се процедира въз основа на непълно разбиране на въздействието на предложението само ще навреди на дигиталната трансформация на Европа, както от икономическа, така и от обществена гледна точка.

За да се постигне по-стабилен, балансиран и устойчив във времето текст за е- неприкосновеност, който се съгласува с GDPR, е необходимо да се обмисли по-тясно разглеждане на правните основания за данните за електронните комуникации и за крайните устройства и глобалните цели за конкурентоспособността на Европа. Настоятелно призоваваме държавите членки внимателно да разгледат и преразгледат предложението с оглед на тези цели.

Щракнете тук, за да свалите файла.

 

http://www.applia-europe.eu/