Интелигентният дом и стандартите вървят ръка за ръка, но кой трябва да ги развива?

Прочетете за еднодневната работна среща на “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”, организирана от AMDEA, APPLiA и BEAMA, в Лондон на 15 ноември.

“Процесът на стандартизация на интелигентните уреди трябва да бъде отворен, гъвкав и да дава възможност за новаторски пазарни развития и промени в технологиите”, подчерта Специалистът по политика на живот и конкурентоспособност, Lenka Jančová на еднодневната техническа работна среща “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”. Пазарът на енергийно интелигентни уреди се движи бързо и производителите, които имат най-доброто ноу-хау за своите продукти, трябва да имат мястото в управлението на стандартизацията. “В крайна сметка, това е индустрия, която използва стандарти, така че производителите, които имат най-добрата експертиза, трябва да бъдат двигателите за разработка на стандартите. В противен случай рискуваме решението да остане на хартия и да не бъде прието от пазара. Процеса трябва да върви от долу нагоре “, продължи APPLiA.

Събитието беше организирано от браншовите браншови асоциации, AMDEA, APPLiA и BEAMA на 15 ноември с цел информиране за текущите европейски и международни инициативи в областта на разработването на стандарти и стремежа за създаване на оперативно съвместима система в цяла Европа, насочена към устройствата на интернет на нещата (IoT) и интелигентните уреди.

Говорейки за оперативната съвместимост на интелигентни уреди, председателят на Работна група „Интелигентен живот“ в APPLiA и старши мнениджър енергийната стратегия във Whirlpool, Marco Signa обясни, че интелигентните уреди вече са способни да общуват и да си взаимодействат с трета страна – енергиен мениджър. “Още 2017, EEBUS, Energy@home и APPLiA и да обединиха силите си и демонстрираха няколко пъти, че вече съществуващите различни домакински уреди, марки, технологии и протоколи могат успешно да общуват помежду си”, подчерта Signa.

В деня, в който се развиваше резултатът от Brexit, трите асоциации обсъдиха също, че съществува риск от разминаване във Великобритания с регулацията и стандартите на ЕС, свързани с индустрията. Трите асоциации, представляващи производителите на домакински уреди в Европа са съгласни, че законодателството и изискванията за продуктите трябва да останат съгласувани между ЕС и Обединеното кралство, за да продължат да търгуват и след Brexit.

http://www.applia-europe.eu/