Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Целта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

 • Цел #1: да се идентифицират бариерите и компромиси, с които потребителите се сблъскват, когато решават дали да закупят повече или по-малко трайни стоки, дали да има възможност за ремонт или продукта трябва да бъде изхвърлен и да се закупи нов
 • Цел #2: да се установи относителното значение на икономическите, социалните или психологическите фактори, които определят степента на ангажираност на потребителите в практиките на ЕC, по-специално закупуването на трайни продукти и поправка вместо закупуване на продукти
 • Цел #3: да се предложат политически инструменти, които да улеснят и мотивират потребителите да се ангажират с практики на ЕС, свързани с издръжливост и поправка

Общия извод е, че при закупуването на нови продукти потребителите са готови да обмислят трайността и възможността за поправка на продуктите

Проучването установи, че повечето потребители в ЕС са ангажирани с кръговата икономика и вземат кръгови решения.

 • Потребителите обаче може да са предпазливи при приемането на по-устойчиви решения, като цената наличната информация за трайност и поправки играят важна роля при закупуването на нови продукти. И все пак, информацията е често трудно да се намери или разбере.
 • Опасения относно въздействието върху околната среда на линейната икономика и стремеж да се спестят пари са основните движещи сили.
 • По-възрастни респонденти показват по-често, че ползват нещата по дълго време и рециклират ненужните вещи.

Сегашната ангажираност на потребителите с ремонт, отдаване под наем или лизинг е относително ниска по различни причини. Относително малък дял от анкетираните са готови да ангажиране с нови CE практики като лизингови продукти, вместо да ги купуват.

 • Както проучването, така и резултатите от експериментите показват, че закупуването на продукти втора ръка е по-вероятно за определени продукти (смарт телефони и дрехи).
 • Основната причина за отказване от ремонт е цена на ремонт, предпочитанията на потребителите за нов продукт и влиянието на модата и технологичното напредък за някои продукти.
 • Като цяло потребителите са доволни от ремонтни услуги за всички пет продуктови категории.
 • Експериментът установи също, че удобство и лесния достъп до ремонта са важни за решенията за поправка.
 • Има ясна разлика между общите разходи за ремонт спрямо замяна с нов продукт, който благоприятства последното.

Социално-демографски различия в ангажиментите спрямо EС

 • Отношението към тенденциите и модата
 • Трайността и поправката са по-малко важни за модни продукти, но много важно за по-големи, по-скъпи продукти, напр. бяла техника.
 • Тези, които по-малко се интересуват от тенденциите и модата са по-склонни да купуват втора ръка
 • Географски и културни различия (само в 12-те страни от проучването)

 

 • Възраст: По-възрастните участници по-често търсят информация за СЕ, която често е особено важна и често е трудна за намиране. По-възрастните участници са по-малко склонни да купуват продукти втора употреба
 • Финансовото състояние: Лица с финансови затруднения са по-склонни да купуват втора ръка
 • Отношение към CE – Като цяло е налице удивително ниво на съгласуваност между заявеното отношение към EС и действителното поведение в изследването и експеримента.

Информация за дълготрайност и ремонтопригодност и потенциалната й роля в процеса на вземане на решения от потребителите

Потребителите обръщат силно внимание на информацията за дълготрайността и ремонтопригодността мястото на покупката. (Важна КОНСТАТАЦИЯ)

Когато в експеримента се съдържа информация за CE, респондентите са:

 • Почти 3 пъти е по-вероятно да се изберат продукти с най-високата трайност
 • Повече от 2 пъти е по-вероятно да изберат продукти с най-високата ремонтопригодност
 • Продуктите с най-ниска трайност/ремонтопригодност останаха съответно широко непопулярни

Информация за издръжливост може да бъде ефективна, когато е представено по няколко начина: например чрез “очакван живот”, или “(разширена) гаранции на производителя” или чрез икона (икона ръкостискане & години, месеци) в етикета на ЕС за енергийна ефективност или екомаркировка на ЕС (икона по-малко, но не е позната).

Информацията за ремонтопригодност е също така ефективна, но по-малко от информацията за трайност. (Информацията за ремонтопригодност е представена (само) като икона (гаечен ключ & отвертка икона с A-G скала) етикета.

Информацията може също така да доведе до значителна готовност за плащане за характеристиките на CE.

Информацията “предизвиква” повишаването и ефективността на CE информацията.

 

По информация от „Reparability Scoring Syste m– JRC workshop“ Севиля, 26 June 2018